สอจร.ดึงท้องถิ่นร่วมลดอุบัติเหตุ

จับมือหลายหน่วยงาน หวังไม่ให้มีผู้เสียชีวิต

สอจร.ดึงท้องถิ่นร่วมลดอุบัติเหตุ 

 

          ขอนแก่น : นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่อง (สอจร.) กล่าวว่า สอจร. มีแนวคิดที่จะเชื่อมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ไปยัง อบต.ต่าง ๆ โดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงรุก เช่น ได้เชิญ อบต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ และ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เข้าร่วมรณรงค์และถือว่าได้ผลดีมาก จากเดิมมีผู้เสียชีวิตปีละ 30-40 คน เป็นไม่มีผู้เสียชีวิตเลย

 

          “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนการดำเนินของ สอจร. มาตั้งแต่ปี 2548 โดย มีเครือข่ายในการทำงานจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ สาธารณสุข วิศวกร ตำรวจ นักประชาสัมพันธ์นักวิชาการขนส่ง และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำให้การรณรงค์ลดอุบัติตุเหตุทางถนนลดลงมาก”นพ.วิทยา กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

update:24-09-51

 

 

 

  

Shares:
QR Code :
QR Code