สองเยาวชนคนเก่ง งดเหล้า อีสานบนคว้ารางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ปี 2555

สองเยาวชนคนเก่ง งดเหล้า อีสานบนคว้ารางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ปี 2555

จากการที่ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ศูนย์เยาวชนไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกพร้อมทั้งได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก นายภิรนันท์  เศษมา และนางสาวพิชญานันท์  นามศรี เยาวชนจากเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประจำปี 2555

 

นายภิรนันท์  เศษมา และนางสาวพิชญานันท์  นามศรี เยาวชนจากเครือข่ายงดเหล้า จ.ขอนแก่น

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ปี 2555

นายภิรนันท์  เศษมา กล่าวว่า ตนดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ โดยเฉพาะเครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่ให้โอกาสเยาวชนได้เข้ามาร่วมงาน เพื่อพัฒนาตนเอง และร่วมกันแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน พัฒนาสังคมประเทศชาติร่วมกัน

นางสาวพิชญานันท์  นามศรี กล่าวต่อว่า รางวัลที่ได้รับนี้ถือเป็นความสำเร็จของเพื่อนๆเยาวชน เครือข่ายงดเหล้า เยาวชนทุกๆคน ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานร่วมกัน และเขาเองที่เป็นผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นเยาวชนต้นแบบเรื่องการลด ละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งก็ได้ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว แต่นอกจากนี้จะต้องเร่งสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีเยาวชนต้นแบบเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน  โดย  ศุภฤกษ์  ต่อพันธุ์
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ