สสส.- Mappa จัด Relearn Festival 2024 ชวนเรียนรู้ทักษะเลี้ยงดู “เด็กยุคใหม่” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรับมุมมอง สร้างสังคมให้เหมาะกับการเติบโต

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                 สุดคึกคัก มหกรรม Relearn Festival 2024 สสส.-Mappa สานพลังภาคีเครือข่าย เปิดพื้นที่จัดเต็มกิจกรรม 9 โซน ชวนพ่อแม่ คนทำงานด้านเด็ก ปรับมุมมองเก่า เปลี่ยนมุมมองใหม่ เรียนรู้ทักษะเลี้ยงดู “เด็กสมัยนี้”

                 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2567 ที่ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ Mappa และภาคีเครือข่าย จัดมหกรรม Relearn Festival 2024 ภายใต้แนวคิดหลัก “Co-Creating Next Generation” หรือร่วมกันสร้างเจนเนอเรชันต่อไป น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า สสส.ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพราะเด็กและเยาวชนคือบุคลากรในอนาคตของชาติ ขณะที่ครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ แต่การจะอุ้มชูดูแลให้เด็ก 1 คนเติบโตขึ้นมาได้อย่างดี จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายในสังคม ไม่ใช่หน้าที่ของคนมดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง รัฐบาลต้องวางระบบสนับสนุนให้เด็ก ๆ ของเรามีโอกาสที่เสมอภาคกันในการเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง งาน Relearn Festival จัดเป็นครั้งที่ 2 หลังหยุดชะงักไปจากการระบาดของโรคโควิด-19 หวังชวนทุกคนมา “Unlearn” และ “Relearn” ความคิดความเชื่อเดิมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก เพิ่มเติมมุมมองใหม่ และทบทวนไปพร้อม ๆ กันว่า เราจะมีส่วนในการร่วมสร้างสังคมให้เหมาะสมกับการเติบโตสำหรับคนรุ่นถัดไปได้อย่างไร

                 “กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้ง 2 วัน จะช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ของพ่อแม่ ครู และผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดู การศึกษา และการเติบโตทุกมิติของเด็ก เป็นงานที่ควรพาเด็ก ๆ มาร่วมงานด้วย เพราะมีกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กทุกกลุ่มวัย ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต มีเวทีเสวนาจากแขกรับเชิญหลายแวดวง มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ที่สำคัญคือ เราจะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ระดมสมองเสนอนโยบาย โดยให้สร้างเป็นดอกไม้นโยบายของตัวเอง ซึ่ง สสส.และภาคีเครือข่ายจะรวบรวม ไปเป็นข้อเสนอผ่านเวทีนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป” น.ส.ณัฐยา กล่าว

                 นางมิรา เวฬุภาค ผู้ก่อตั้ง Mappa กล่าวว่า Mappa ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ทำงานด้านองค์ความรู้สำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กแบบ Eco System หรือระบบนิเวศน์รอบตัวเด็กที่ต้องแข็งแรง ซึ่งจะเป็นคอนเซ็ปต์ของงานด้วยที่ว่า “หากดอกไม้ไม่บาน เราไม่แก้ดอกไม้ แก้สภาพแวดล้อม” งานนี้เน้นเรื่องมุมมองที่มีต่อเด็ก ผ่านกิจกรรมหลัก 9 โซน อาทิ โซนสนามเด็กเล่น มี “นินา-ญารินดา บุนนาค” นักออกแบบสนามเด็กเล่น มาช่วยสนับสนุนจินตนาการเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนสร้างการเล่น ไม่ใช่เสพการเล่น ซึ่งการสร้างการเล่นจะทำให้เด็กฉลาดขึ้น โซน Art&Craft ให้พ่อแม่และลูกมาทำงาน Art&Craft ด้วยกันกว่า 10 เวิร์กช็อป โซน Creator ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว สนับสนุนให้คิดสร้างโชว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก โซน RETHINK our future 30 นโยบายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ครอบครัว โดยร่วมกับศูนย์นโยบายคิด for คิดส์ นำมาทำเป็นดอกไม้ 30 สี ให้ทุกคนมาทำดอกไม้และส่งเสียงว่า นโยบายไหนเป็นนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนต้องแก้ไข นอกเหนือจากการมาร่วมกิจกรรมด้วยตัวเองแล้ว ผู้สนใจยังสามารถติดตามเรื่องราวของการสร้างนิเวศน์การเติบโตของเด็กรุ่นใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.mappamedia.com และ FB Page: Mappalearning ได้อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code