สสส.ใช้สื่อละครผนึกชุมชนสร้างบุคลากรท้องถิ่น

 

 

สสส.หนุนใช้สื่อละครผนึกชุมชน สร้างบุคลากรท้องถิ่น ด้วยการจัดมหกรรมละคร “โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ปีที่3 

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการบริหารแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เปิดเผยว่า “โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ปีที่ 3 ซึ่ง สสส.ร่วมกับมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ว่า โครงการฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนที่เยาวชนไปร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยเห็นได้จากการจัดงานสรุปบทเรียนในระดับภาคต่างๆ ทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา นั้นมีเยาวชนในพื้นที่รวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่นได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ พัฒนาการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ต้องการให้เยาวชนใช้ศิลปะการแสดงละครเป็นสื่อกลางที่จะสื่อสารกับชุมชน ในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ

นายวีรพงษ์ กล่าวด้วยว่า ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในปีนี้คือการที่โครงการฯเริ่มเกิดความสัมพันธ์ ระหว่างท้องถิ่นมากขึ้น โดยเริ่มมีบุคลากรในระดับท้องถิ่น อาทิ กลุ่มนักพัฒนา นักวิชาการ เยาวชน เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งจะทำให้พัฒนาการของกิจกรรมมีการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนที่เป็นจริงมากขึ้น “ได้เกิดเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องยึดกับส่วนกลางเพียงอย่างเดียว อันนำไปสู่เป้าหมายคือการใช้ละครประสานทุกภาคส่วนสังคมเข้าด้วยกัน”นายวีรพงษ์ กล่าว

นายพฤหัส พหลกุลบุตร หัวหน้าโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวว่า โครงการฯ จะร่วมลงพื้นที่ฝึกทักษะและกระบวนการคิดด้านละครให้แก่เยาวชน ทั่วประเทศในช่วงก.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมา และในช่วง 6-7 ก.ย นี้ โครงการจะจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนสรุปบทเรียน และร่วมวิเคราะห์ถึงการนำละครไปใช้งานมิติต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ “มหกรรมละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส กรุงเทพฯ

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ