สสส.เร่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั่วปท.

หลังระดับประถมยังมีปัญหาการอ่าน

 

          น.พ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ รองประธานกรรมการบริหารแผน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะจะมีผลต่อเด็กในช่วงต่อเนื่อง คือช่วงประถมศึกษา ซึ่งมีข้อมูลว่าขณะนี้เด็กระดับประถมศึกษายังมีปัญหาหลายด้าน เช่น เรื่องการอ่าน นอก จากโครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.แล้ว สสส.ยังมีแผนงานเด็กปฐมวัย ซึ่งมุ่งเน้นงานด้านวิชาการ มีผลผลิต 3 เรื่อง คือ 1.จัดทำเป็นคู่มือเพื่อการ พัฒนาในศูนย์เด็กเล็ก 2.พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ และ 3.โปรแกรมพัฒนาครูและพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

สสส.เร่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั่วปท. 

          โดย สสส. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่โรงแรมบางกอก พาเลซ กรุงเทพฯ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนา และยกระดับมาตร ฐานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยนำองค์ความรู้จากศูนย์ต้นแบบ 13 แห่งมาถ่ายทอดตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์ต้นแบบและเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 78 แห่งทั่วประเทศ ให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update:30-07-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

Shares:
QR Code :
QR Code