สสส.เผยแพร่ #ไทยรู้สู้โควิด ยืนหยัดสนับสนุน สธ.

ที่มาและภาพประกอบจาก : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


สสส.เผยแพร่ #ไทยรู้สู้โควิด ยืนหยัดสนับสนุน สธ. thaihealth


จากกรณีที่บทความมองบ้านแลเมือง เผยแพร่ข้อความ ในวิกฤตโควิด-19 … สสส. หายไปไหน? นั้น


ล่าสุด วันนี้ (20 มี.ค.) ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส.ใช้ศักยภาพในด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อสังคมในเรื่องนี้ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ช่วงต้น โดยมีการจัดทำข้อมูลให้ความรู้สร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เจาะตรงเข้าไปสู่กลุ่มหลายชุด เช่น ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผู้จัดอีเวนต์ รถสาธารณะ ศาสนสถาน ค่ายทหาร กลุ่มแรงงานต่างด้าว ฯลฯ


โดยได้จัดทำสิ่งพิมพ์กระจายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมกว่าแปดหมื่นชุด และทางสื่ออิเลกทรอนิกส์ และขณะนี้ได้พัฒนาแนวทางการสื่อสารร่วมกันภายใต้ #ไทยรู้สู้โควิด ซึ่งได้เปิดช่องทางเผยแพร่ข้อมูลทั้งทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัว การป้องกัน การแพร่เชื้อ ฯลฯ และระยะจากนี้จะเพิ่มความเข้มข้นในการสื่อสารทางสื่อมวลชน โดยได้ปรับการรณรงค์ช่วงสงกรานต์ทั้งหมดมาสื่อสารเพื่อกระตุ้นคนไทยร่วมลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะการทำความเข้าใจในประเด็นระยะห่างทางสังคม


“ในการประชุมกรรมการกองทุน สสส. ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา สสส. ได้นำเสนอเรื่องการปรับแผนการดำเนินงานทั้ง 15 แผนงานของ สสส.อย่างเร่งด่วนแล้ว อย่างเช่น แผนสุขภาวะชุมชนได้พัฒนาชุมชนต้นแบบทุกภูมิภาคเป็นศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ ที่มีแนวทางการรองรับการกักโรคที่บ้านโดยชุมชนท้องถิ่นมาร่วมสนับสนุน


และยืนยันว่า สสส. มิได้เพิกเฉย แต่ได้เข้าร่วมรับมือกับโควิด-19 โดยยืนหยัดสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ร่วมกับคนไทย ดังนั้น การกล่าวหาโดยที่ไม่มีมูลความจริงในครั้งนี้ ถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งกับ สสส.” ดร.ประกาศิต กล่าว


สสส.เผยแพร่ #ไทยรู้สู้โควิด ยืนหยัดสนับสนุน สธ. thaihealth


สสส.เผยแพร่ #ไทยรู้สู้โควิด ยืนหยัดสนับสนุน สธ. thaihealth


สสส.เผยแพร่ #ไทยรู้สู้โควิด ยืนหยัดสนับสนุน สธ. thaihealth


สสส.เผยแพร่ #ไทยรู้สู้โควิด ยืนหยัดสนับสนุน สธ. thaihealth


สสส.เผยแพร่ #ไทยรู้สู้โควิด ยืนหยัดสนับสนุน สธ. thaihealth


สสส.เผยแพร่ #ไทยรู้สู้โควิด ยืนหยัดสนับสนุน สธ. thaihealth


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ