สสส.เผยนายกสั่งเตรียมพร้อมรับมือหวัด2009

เน้นมาตรการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ

 

 สสส.เผยนายกสั่งเตรียมพร้อมรับมือหวัด2009

          น.พ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ส.ส.ส. เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเร่งด่วนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009  โดยเห็นชอบให้ดำเนินการใน 3 มาตรการที่สำคัญ คือ การจัดระบบจัดการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถคัดแยกผู้ป่วยแต่ละประเภทออกจากกัน พร้อมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยเปิดระบบโทรศัพท์สายด่วนเพื่อให้คำปรึกษาในการป้องกันโรค และมาตรการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมของวัคซีนป้องกันโรคให้เพียงพอต่อสถานการณ์

 

นอกจากนี้ น.พ.วิชัย ยังกล่าวอีกว่า ที่ประชุม ส.ส. มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โดยมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม และมี น.พ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธาน เพื่อให้มีส่วนเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆได้ทันท่วงที

 

 

 

 

 

ที่มา :สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.

 

 

Update: 02-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ