สสส. เปิดบ้านโชว์กระบวนการป้องกันโรค NCDs

featured

วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ อาคารศูนย์เรียนสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านมุมมองเศรษฐกิจการเมือง” ภายใต้การประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 (PMAC 2019) ซึ่ง อาคารศูนย์เรียนสุขภาวะ สสส. เป็นจัดเป็นหนึ่งในหกเส้นทางศึกษาดูงาน โดยเป็นเส้นทางที่มีผู้นำจากภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้แทนจากภาคประชาสังคมจาก 34 ประเทศทั่วโลกสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 40 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2SrDBPq

Shares:
QR Code :
QR Code