สสส.เปิดตัว “ภาคีสื่อ ต้นทุนชีวิตเด็ก”

จับมือ 3 ผู้ผลิตสร้างมาตรฐานทำงานสื่อเพื่อเด็ก

 สสส.เปิดตัว “ภาคีสื่อ ต้นทุนชีวิตเด็ก”

          ทุกวันนี้เมื่อเราเปิดโทรทัศน์ จะพบกับรายการหลากหลายรูปแบบ แต่ถ้าพูดถึงรายการสำหรับเด็กในวัย 6-12 ปี คงมีไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับรายการทั้งหมดที่ปรากฏอยู่หน้าจอ

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ร่วมกับ 3 ผู้ผลิตรายการ จากบริษัท เวิร์คพอยท์ ทีวีบูรพา และซูเปอร์จิ๋ว จับมือกันผลิตรายการสำหรับเด็กขึ้น 3 รายการ ได้แก่ ขบวนการไร้พุง ว้าวุ่นรุ่นเล็ก และพลเมืองเด็ก เพื่อเป็นต้นแบบที่เน้นการพัฒนารายการบนฐานองค์ความรู้ด้านเด็กและเยาวชน พร้อมการเปิดตัว “ภาคีสื่อ ต้นทุนชีวิตเด็ก” เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานรายการเด็กและเยาวชนแต่ละวัย

 

          ผศ.ดร.วิลาสีนี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ในแต่ละวันเด็กใช้ชีวิตอยู่หน้าจอนานถึง 6 ชั่วโมง ในขณะที่รายการที่มีประโยชน์สำหรับเด็กมีอยู่น้อยมาก ส่วนรายการสำหรับเด็กวัย 6-12 ปีนั้นแทบจะไม่มีเลย จึงมีความจำเป็นต้องผลิตสื่อสำหรับเด็กในวัยเหล่านี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นเนื้อหาให้เด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาด้านทักษะชีวิต และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต

 

          ด้าน เทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย กล่าวว่า ทั้ง 3 รายการเป็นรายการเด็กที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อเด็ก เน้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียน และนอกจากจะเหมาะกับเด็กแล้ว ครอบครัวก็สามารถดูร่วมกันได้ด้วย และทั้ง 3 รายการนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถตอบโจทย์ได้ว่ารายการเด็กจะเป็นรายการที่มีสาระประโยชน์ ดูได้ทั้งครอบครัว และไม่หน่อมแน้มอีกต่อไป

 

          “ซุบ” วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ ผู้ผลิตรายการ ขบวนการไร้พุง จากบริษัทซูเปอร์จิ๋ว กล่าวว่า ขบวนการไร้พุงเป็นรายการที่จะสร้างความตื่นตัว ปรับนิสัย เปลี่ยนการใช้ชีวิต และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กไทย สู่อนาคตผู้ใหญ่สุขภาพดี ซึ่งไม่ใช่รายการลดความอ้วน แต่เป็นการแนะนำโภชนาการสำหรับเด็กโดยการคัดเลือกตัวแทนเด็กไทยที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนมาปรับนิสัย เปลี่ยนการใช้ชีวิตให้กลายป็นเด็กสุขภาพดี

 

          ด้าน นุวัทฐ จั่นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ ว้าวุ่นรุ่นเล็ก กล่าวว่า ว้าวุ่นรุ่นเล็ก เป็นละครสั้นจบในตอน เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเด็กวัย 6-12 ปี อาทิ พัฒนาการตามวัยทางด้านร่างกายและอารมณ์ของวัยรุ่น

 

          ขณะที่ “เช็ค” สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้ผลิตรายการ พลเมืองเด็ก จากบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เล่าถึงรายการพลเมืองเด็กว่า เป็นรายการที่ดูสนุกได้ประโยชน์ เป็นทักษะชีวิตของเด็ก เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน สอดแทรกเรื่องราวของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่งดงามไปพร้อมๆ กับการการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีงาม เพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นคนดีของสังคม และมีความสุขอย่างพอเพียง

 

          นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวพร้อมแนะนำ “ภาคีสื่อ ต้นทุนชีวิตเด็ก” ซึ่งเป็นการจับมือกันของกลุ่มคนทำงานสื่อเพื่อเด็ก และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยอีกด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

update : 03-09-51

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code