สสส. เปิดตัวสื่อ “ชีวิตวิถีใหม่” ชีวิตดีเริ่มที่เราผ่าวิกฤตโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส. เปิดตัวสื่อ “ชีวิตวิถีใหม่” ชีวิตดีเริ่มที่เราผ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


สสส.เปิดตัวสื่อ “ชีวิตวิถีใหม่” ชีวิตดีเริ่มที่เรา ผ่าวิกฤตโควิด-19 ชวนคนไทย ปรับรูปแบบการดำเนินชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง ลดความเสี่ยงทางสุขภาพ พร้อมรับมือวิกฤตในอนาคต


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนของคนไทยและทั่วโลก เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่นี้ อาทิ สวมหน้ากาก ล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม การลดการเคลื่อนย้ายเดินทางจนกว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกัน หรือจะมีวัคซีนป้องกันซึ่งน่าจะใช้เวลาอีกนับปี นับเป็นคลื่นวิกฤตลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงด้านสุขภาพ แต่ส่งผลต่อต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง จนเชื่อกันว่าจะเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทุกๆ มิติทั้งในระดับมหภาค และชีวิตบุคคล  


โดยเฉพาะมิติด้านสุขภาพ ต้องมีการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ ที่แตกต่างจากแนวทางปฏิบัติเดิมๆ ที่คุ้นเคยหรือ การสร้าง “ชีวิตวิถีใหม่” ซึ่งทุกคนในสังคมต้องเริ่มต้นจากตัวเอง ในการปรับพฤติกรรมแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง สอดคล้องกับบทบาทการดำเนินงานของ สสส. ในการกระตุ้นเตือนและเชิญชวนให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพ


“สสส. ได้จัดทำการรณรงค์สื่อสารที่จะชวนคนไทยช่วยกันนำพาประเทศไทย ไปในทิศทางใหม่โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจว่า หลังวิกฤตโควิด-19 สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่เพียงแค่การปรับตัวเฉพาะหน้าระยะสั้นๆ แล้วกลับไปมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ อย่างเดิม รอรับคลื่นโควิดลูกต่อไปหรือการคุกคามของโรคอุบัติใหม่ตัวถัดไปที่พบว่า มีแนวโน้มของวงจรการระบาดในโลกถี่ขึ้นเรื่อยๆ แต่หมายถึง “ชีวิตวิถีใหม่” เพื่อความปลอดภัยและสมดุลของโลกอนาคตที่จะเปลี่ยนไปด้วย


ดังนั้นจึงต้องเริ่มเตรียมพร้อมในบันไดขั้นแรกๆ กันหลังโควิด-19 อาทิ ร่างกายสะอาดเสมอ พื้นที่สะอาดเสมอ กินมีประโยชน์เสมอ ร่างกายแข็งแรงเสมอดูแลตัวเองในที่ส่วนรวมเสมอ ซึ่งจะมีการรณรงค์ทั้งโดยเผยแพร่สื่อทั้งในรูปแบบคลิปรณรงค์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คู่มือ และสื่อสนับสนุนให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเอง โดยจะเริ่มเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นทางในวันที่ 8  พฤษภาคม เป็นต้นไปร่วมกับกระบวนการปรับเปลี่ยนสังคมอื่นๆ เช่น ด้านการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมสนับสนุน การใช้ขบวนการในชุมชน เป็นต้น” ดร.สุปรีดา กล่าว


สสส. เปิดตัวสื่อ “ชีวิตวิถีใหม่” ชีวิตดีเริ่มที่เราผ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า โควิด-19 เข้ามารีเซ็ททั้งระบบเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ จนถึงวันนี้ยังไม่สามารถระบุวันสิ้นสุดวิกฤตินี้ได้ แต่เชื่อว่าหากเราเตรียมพร้อมตนเองไปสู่ชีวิติวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เราแล้ว เมื่อในอนาคตมองย้อนกลับมาจะพบว่า วิกฤตครั้งนี้ได้สร้างโอกาสสำคัญในการที่เร่งให้เราหันกลับมา สร้างสมดุลที่ยั่งยืนให้แก่ชีวิตมนุษย์และโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นก้าวแรกๆ กันในวันนี้


สำหรับผู้สนใจทั้งในส่วนของบุคคลและองค์กร สามารถติดตามและดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวข้องกับโควิด – 19 และสื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ชีวิตดีเริ่มที่เรา” ได้ที่ www.thaihealth.or.th /ไทยรู้สู้โควิด TVC ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา


Shares:
QR Code :
QR Code