สสส.เทงบ 1 ล้านบาทลดความสูญเสีย ให้กับจ.พิษณุโลก

รณรงค์ล้อมคอกอุบัติเหตุ

สสส.เทงบ 1 ล้านบาทลดความสูญเสีย ให้กับจ.พิษณุโลก 

          ที่ห้องประชุม 321 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือและชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ระยะที่ 4 ซึ่ง สสส.สนับสนุนงบประมาณให้กับจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการโครงการตั้งแต่ 15 กันยายน 2552 – 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งในการดำเนินงานครอบคลุมยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ดีเจเยาวชนจิตอาสาโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี โครงการรณรงค์ช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมตรวจจับร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การจัดเวทีเสวนา การตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตราย เป็นต้น

 

          จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2552 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2551 และ 2552 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2551 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 350 ครั้ง ปี 2552 จำนวน 424 ครั้ง ผู้เสียชีวิตปี 2551 จำนวน 182 ราย ปี 2552 จำนวน 212 ราย

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

update: 01-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

Shares:
QR Code :
QR Code