สสส.เตรียมจัดคอร์สดูแลสุขภาพรับมือแก้ไขรธน.

ความคิดที่ดี จากสุขภาวะที่ดี

 สสส.เตรียมจัดคอร์สดูแลสุขภาพรับมือแก้ไขรธน.

          นายชรินทร์ แช่มสาคร หัวหน้าโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติว่า ได้มีการหารือร่วมกับตัวแทนประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษธร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้ข้อคิดที่มีประโยชน์ต่อการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว และขณะนี้อยู่ระหว่างร่างบันทึกข้อตกลงบันทึกความร่วมมือหัวหน้าโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ กล่าวว่า ในขณะที่ภาคการเมืองมีความเคลื่อนไหวเข้มข้นและเชื่อว่าจะเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความสมานฉันท์ และพัฒนาการเมืองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนั้น

 

          จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลในแวดวงการเมืองทั้งนักการเมือง สื่อมวลชนข้าราชการประจำรัฐสภา จะต้องมีสุขภาวะที่ดีเพื่อสามารถร่วมคิดร่วมหาหนทางพัฒนาการเมืองและแก้ปัญหาต่างๆของประเทศได้อย่างดีที่สุด

 

          “ดังนั้นในการเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะก็จะเปิดรับสมัคร ส.ส.และ ส.ว. ตลอดจนสื่อมวลชนและข้าราชการรัฐสภา ร่วมกิจกรรมเข้าคอร์สดูแลสุขภาพ ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง ของโรงพยาบาลรามาในการดูแลสุขภาพเป็นระยะเวลา 3 เดือน ความคิดที่ดี จะมาจากการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งหมายถึงความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกาย จิต ปัญญาและการเข้าถึงปรัชญาดำรงชีวิตในวิถีพอเพียงที่สอดคล้องกับสังคมไทยหัวหน้าโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติระบุ

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

 

update: 21-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

Shares:
QR Code :
QR Code