สสส. ห่วง พระอ้วน-อาพาธ 50% ของพระ ป่วยไขมันในเลือดสูง เสี่ยงโรค NCDs ชวนเลือกอาหารใส่บาตร “3 งด 4 เสริม 2 เลี่ยง”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. ห่วง พระอ้วน-อาพาธหนัก เกิน 50% มีไขมันในเลือดสูง พ่วงเบาหวาน ความดันสูง วิสาขบูชา 67 นี้ ชวนพุทธศาสนิกชน ใส่ใจเลือกอาหารใส่บาตรตามหลักโภชนาการ ใช้สูตร 3 งด 4 เสริม 2 เลี่ยง ถวายเป็นพุทธบูชา ช่วยสงฆ์-สามเณรสุขภาพดี ลดเสี่ยงโรค NCDs

                    นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มพระสงฆ์และสามเณร มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัย จากรายงานการตรวจสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรในกรุงเทพฯ ปี 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข พบพระสงฆ์มีไขมันในเลือดสูง 55.4% มีภาวะอ้วน 44.3% ความดันโลหิตสูง 18.5% ภาวะเสี่ยงอ้วน 17.3% และระดับน้ำตาลในเลือดสูง 15.6% สอดคล้องกับรายงานพระสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2566 พบว่า พระสงฆ์อาพาธส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง


                    นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา 2567 สสส. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคน เลือกอาหารใส่บาตรพระสงฆ์และสามเณร ใช้สูตร 3 งด 1.งดอาหารหวาน มัน เค็มจัด 2.งดอาหารสำเร็จรูป 3.งดการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดโดยขาดการคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนา 4 เสริม 1.เสริมข้าวกล้อง ช่วยเพิ่มใยอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ 2.เสริมเมนูผัก 3.เสริมเมนูปลา แหล่งโปรตีนที่ดีและย่อยง่าย 4.เสริมนมวัว แหล่งโปรตีนและแคลเซียมที่มีผลดีต่อสุขภาพ และ 2 เลี่ยง 1.เลี่ยงเมนูทอดและผัด ที่มีไขมันสูง 2.เลี่ยงเมนูแกงกะทิ เพราะเป็นอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เพื่อป้องกันสุขภาพของพระสงฆ์และสามเณรจากการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สาเหตุหลักที่ทำให้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

                    “สสส. ขอให้ประชาชนทุกคนใส่ใจกับการเลือกอาหารใส่บาตรในวันวิสาขบูชานี้ และในทุกเทศกาล โดยหลัก 3 งด 4 เสริม 2 เลี่ยง นวัตกรรมเครื่องมือที่สำคัญ ช่วยให้เลือกอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยสนับสนุนสุขภาพที่ดีแด่พระสงฆ์และสามเณรให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้ออาหารรับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของตนเองได้อีกด้วย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sonkthaiglairok.com” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code