สสส.หาทางออกปัญหาหนังสือโป๊

ชี้เลือกแก้ไข ไม่มุ่งปราบปราม

 สสส.หาทางออกปัญหาหนังสือโป๊

          เมื่อพุธที่แล้วพูดถึง งานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)จัดสัมมาและปฏิบัติการ เรื่อง”วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” ไปแล้วในส่วนที่กล่าวถึง

 

          เรื่องของเพศ ที่มีอยู่ในค่านิยมของสังคมไทยเวลานี้

 

          วันนี้เลยอยากหยิบยกเอาอีกหัวข้อหนึ่งในการสัมมนาวันนั้นมากล่าวขานอีกครั้ง เพราะเห็นว่า เป็นเรื่องที่สังคม สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันสอดส่องพิจารณา ก่อนที่ เยาวชนไทย และสังคมไทยจะถลำลึกเข้าไปสู่ในวังวนของมัน แล้วจะสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม โดยเฉพาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทย

 

          เรื่องที่ว่านี้คือ เรื่อง”หนังสือโป๊ตลาดล่าง ความรู้ มายาคติ และจินตนาการในเรื่องเพศ” ที่มีนักวิจัยเอาข้อมูลมากล่าวขานให้ได้รับรู้กันถึง ผลดี และผลเสียที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคม

 

          เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงพอจะเดากันได้ว่า ในระหว่างผลดีกับผลเสียนั้น ผลเสียย่อมมากกว่าผลดี จึงได้เกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงการป้องกันกันเกิดขึ้น

 

          การสัมมนาในวันนั้น เป็นการ เสนอผลวิจัย ว่า การรวบรวมหนังสือโป๊ในตลาดตั้งแต่ปี 2550-2551 ในย่านต่างๆ ของเขตกรุงเทพฯ 11 แห่ง อาทิ

 

          1.ร้านหนังสือเก่าย่านหัวลำโพง2.แผงและรถซาเล้งขายของเก่าที่คลองถม 3.สะพานพุทธ 4.ทองหล่อ 5.ด้านหลังกระทรวง(ศาลฎีกา) ตรงข้ามสนามหลวง โดยศึกษาหนังสือจำนวน 130 เล่ม

 

          หนังสือเก่าและใหม่ หนังสือเหล่านี้ประกอบด้วยเรื่องสั้นอิงประสบการณ์ นิยายขนาดสั้นและยาว และบทความตอบปัญหาหรือให้ความรู้ รวมทั้งหมด 1,790 เรื่อง และศึกษาการ์ตูนโป๊อีก 16 เล่ม แบ่งเป็น 97 เรื่อง หลายเรื่องมีสถานการณ์การร่วมเพศมากกว่า 1 ครั้ง

 

          รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ กล่าวว่าเมื่อแยกแยะประสบการณ์ทางเพศจากหนังสือซึ่งสะท้อน เรื่องเพศที่คนในสังคมส่วนหนึ่งเรียนรู้ได้พบว่ามีเรื่องสั้นและเรื่องยาวในหนังสือโป๊ 1,547 เรื่อง เป็นมุมมองจากผู้ชาย 918 เรื่อง มุมมองของผู้หญิง 455 เรื่อง เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง 1,883 เหตุการณ์ หรือ 96% โดยสถานที่ที่มีการร่วมเพศมากที่สุดคือ 1.บ้านพัก 1,233 เรื่อง 2.โรงแรม บ้านพักตามอากาศ จำนวน 318 เรื่อง 3.ที่สาธารณะ เช่น โรงหนัง รถ ข้างทาง 246 เรื่อง 4.ที่ทำงานหรือโรงเรียน 83 เรื่อง 5.ไม่ระบุสถานที่ 80 เรื่อง ส่วนตัวละครที่มีการร่วมเพศ ลำดับ 1.ยังเป็น ชายกับหญิง 1,883 เรื่อง 2.หญิงกับหญิง 36 เรื่อง 3.ชายกับชาย 20 เรื่อง 4.หญิงกับสัตว์ 12 เรื่อง และ.5 ชายกับสัตว์ 5 เรื่อง

 

          “ความสัมพันธ์ในหนังสือโป๊ที่พบ มักให้ผู้หญิงมีฐานะทางสังคมสูงกว่าฝ่ายชาย และกำหนดให้ผู้ชายต้องมีอวัยวะเพศขนาดใหญ่ พร้อมร่วมเพศทันทีที่มีสิ่งกระตุ้นเร้า ผู้หญิงจะยินยอมหรือถูกทำให้สยบ เพราะความสามารถของผู้ชาย ส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นคนเริ่ม ผู้หญิงยินยอม ไปจนถึงการข่มขืน กำหนดให้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนและคนรู้จัก มากที่สุด 294 เรื่อง รองลงมาเป็น กับเพื่อนร่วมงาน อาจารย์ หรือ ศิษย์ 286 เรื่อง แบบกลุ่ม 270 เรื่อง กับคนรัก กิ๊ก หรือคู่ขา 234 เรื่อง” รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ กล่าว

 

          รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ กล่าวด้วยว่า ในหนังสือยังพบการกล่าวถึงการใช้อุปกรณ์เสริม อาทิ ครีมสารหล่อลื่น อวัยวะเพศชายเทียม ยาเพิ่มพลัง ขณะที่การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอย่างการใช้ถุงยาง ยาคุมกำเนิดมีสัดส่วนน้อยมากเพียง 13 เรื่องเท่านั้น สื่อสังวาสหรือสื่อลามกเหล่านี้ แม้ภาครัฐจะควบคุม แต่ยังมีความต้องการมาก ตลาดมีขนาดใหญ่ เพราะหนังสือโป๊ เป็นเรื่องของจินตนาการ ยิ่งห้ามก็ยิ่งมีการหาซื้อและขาย มีคนจำนวนไม่น้อยใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเพศ โดยหนังสือโป๊ มีความหลากหลาย เข้าถึงคนได้หลายกลุ่มตั้งแต่ระดับล่างไปถึงสูง เพราะราคาถูก ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี

 

          น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผจก.แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ กล่าวว่า การศึกษานี้ทำให้เรามองเห็นชัดเจนว่าหนังสือโป๊นำเสนอเนื้อหาอะไร จากที่เราเคยตั้งข้อกล่าวหาว่าหนังสือโป๊เป็นสื่อกระตุ้นอารมณ์เพศที่รุนแรงแต่ไม่เคยมีหลักฐานทางวิชาการ เป็นไปได้หรือไม่ที่สังคมไทยจะช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ของสื่อโป๊ เพราะไม่มีทางที่จะปราบปรามได้หมดสิ้น

 

          น.ส.ณัฐยา ยังกล่าวอีกว่า ในด้านหนึ่งหนังสือโป๊เป็นสื่อเรียนรู้เรื่องเพศของคนจำนวนไม่น้อยในสังคม แต่อาจเป็นการส่งต่อมุมมองที่นำไปสู่ความรุนแรงทางเพศ เป็นไปได้หรือไม่ที่สังคมจะมีสื่อตอบสนองจินตนาการทางเพศที่มีเนื้อหาและมุมมองเรื่องเพศที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้คนไทยรับรู้แต่ข้อมูลและทัศนคติที่ผิดๆจากหนังสือโป๊เหล่านี้ ซึ่งมีตัวอย่างในต่างประเทศ ที่มีสถานที่จำหน่ายสื่อลักษณะนี้เฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงมีการสอนเพศศึกษาในหลักสูตรการเรียนทุกระดับ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง เพศวิถี และความสัมพันธ์ทางเพศ อย่างถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ซึ่งการสอนเพศศึกษาไม่ใช่การสอนเฉพาะแต่เรื่องเพศสัมพันธ์เท่านั้น

 

          รับฟังจนจบแล้ว ทำให้คิดว่า เรื่องของหนังสือโป๊ประเภทนี้ แม้จะมีการสอดส่องเอาใจใส่ และห้ามปรามให้หมดไปจากสังคมตั้งนานแล้ว แต่เชื่อชั่วของมันไม่มีวันตายจริงๆ

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Update 05-11-51

 

 

 

 

       

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code