สสส.หนุน นร.-ครูทั่ว ปท.แชร์ความรู้ผ่านออนไลน์

ส่งข้อมูลสุขภาพสู่ ร.ร.ชนบท

 

          ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดอบรมและบรรยายเรื่อง บทบาทของครูและนักเรียนกับการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

สสส.หนุน นร.-ครูทั่ว ปท.แชร์ความรู้ผ่านออนไลน์

          โดยนายชายกร สินธุสัย นักวิชาการศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเป็นการให้โอกาสกับโรงเรียนชายแดนด้านสุขอนามัย เพื่อนำความรู้ผ่านครูและนักเรียนจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศที่มาเข้าค่ายครั้งละกว่า 60 คนนำไปใช้กับครอบครัวและชุมชนจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ภายใต้กลุ่มออนไลน์ในเว็บไซต์  http://healthscience.ning.com ซึ่งสังคมออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารทำโครงงานวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วประเทศกว่า 100 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในชนบท

 

          ขณะที่ น.ส.รัชนีพร หมื่นเรือคำ ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จะนำความรู้ไปใช้กับกลุ่มโรงเรียนสมาชิก และประยุกต์ในสื่อการสอน เช่น การหาค่าสารบอแร็กซ์ในอาหาร ส่วนเด็กนักเรียนจะนำความรู้ไปขยายให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงผลกระทบในชุมชนที่ส่วนใหญ่ปลูกสตรอเบอรี่ ซึ่งมีสารเคมีตกค้างสูง นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีการทำเหมืองแร่ ส่งผลให้มีโรคติดต่อทางน้ำ อาทิ ผิวหนังมีผดผื่น โรคไทฟอยด์

 

          ด.ช.สมเดช อายี นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ต.แม่จันอ.แม่จัน จ.เชียงราย กล่าวว่า ได้ร่วมกับเพื่อนในห้องเรียน คือ ด.ช.สมศักดิ์อาซอง ด.ช.สมคิด อาเยอะ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ทำถ่านผลไม้เพื่อสุขภาพดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพียงนำผลไม้ดิบ อาทิ สับปะรด กล้วย เศษไม้ฟืนที่เหลือใช้ มาเผา แล้วนำชะลอมจิ๋วบรรจุถ่านผลไม้มาแสดงที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ได้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญากัน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update 17-02-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code