สสส.หนุน ‘คนกองขยะ’ สุขภาพดี-สร้างรายได้เพิ่ม |

สสส. หนุนโครงการสุขภาพดีรอบตัวเรา ที่ภูเก็ต สร้างเสริมสุขภาพคนในชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับกองขยะ และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสร่วมจัดการขยะ สามารถนำขยะสร้างประโยชน์ ทำรายได้มาเลี้ยงดูคนในครอบครัว


สสส.หนุน 'คนกองขยะ' สุขภาพดี-สร้างรายได้เพิ่ม |  thaihealth


นายเสกสรรค์ สุขนึก ประธานชุมชนคลองเกาะผี ม.1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ชุมชนอยู่ใกล้สถานที่จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต จึงทำให้คนในชุมชนมีอาชีพเก็บขยะ จากเดิมเทศบาลจะนำขยะมาฝังกลบ ชาวบ้านก็จะคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพื่อไปขาย แต่ปัจจุบันเทศบาลได้นำขยะมาเข้าเตาเผา ชาวบ้านจึงเปลี่ยนวิธีคุ้ยขี้เถ้า เพื่อหาโลหะ เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง และอื่นๆ ที่สามารถนำไปขาย สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน และยังเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพของคนในชุมชน จึงสนับสนุนโครงการ “สุขภาพดีด้วยตัวเราเอง” ให้คนในชุมชนมีความปลอดภัยจาการคัดแยกขยะ การป้องกันตนเองจากขยะที่อันตราย โดยให้ความรู้กับชาวบ้าน เรื่องขยะมีพิษตระหนักถึงพิษอันตรายจากขยะ และสนับสนุนให้ใส่ถุงมือ รองเท้าบูท หน้ากากอนามัย เสื้อผ้า หมวก เพื่อป้องกันตนเองในการทำงาน


ส่สสส.หนุน 'คนกองขยะ' สุขภาพดี-สร้างรายได้เพิ่ม |  thaihealthวนด้านสุขภาพจะมีการตรวจสุขภาพก่อนและหลังการดำเนินโครงการ พบว่า 50 เปอร์เซ็นต์ มีการปรับตัวและมีการป้องกันตนเองที่ดีขึ้น โดยมีนางยุพา สุขวัฒนวิจิตร ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแหลมชั่น เข้ามาดูแล ปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่ด้านระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง พบว่าได้รับมลพิษจากการเผาขยะ ด้านเทศบาลตำบลวิชิตก็ไม่นิ่งนอนใจ มีการฉีดพ่นน้ำหมักดับกลิ่นและลดแมลงวันเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อสุขภาพต่อคนในชุมชน


นางอุบลทิพย์ จริตมัน ชาวบ้านในพื้นที่ เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่ สสส.เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้ ทำให้ชีวิตชาวบ้านของคนกองขยะดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่มีจากปัญหาสุขภาพ จึงทำให้รายได้จากการเก็บขยะที่ได้วันละ 500-800 บาท เพียงพอใช้จ่ายในครอบครัว


นายสนิท หนิมโอฐ อีกหนึ่งคนที่พลิกวิกฤติวีถีชุมชนคนกองขยะ ให้เป็นโอกาสซึ่งได้นำเศษไม้เก่ามาสร้างเฟอร์นิเจอร์ สร้างรายได้สัปดาห์ละ 2,000-3,000 บาท ซึ่งจะนำไปขายที่ตลาดและมีร้านอาหารมาสั่งทำเพื่อนำไปตกแต่งร้าน จากอาชีพที่คนภายนอกรังเกียจว่าเป็นคนกองขยะ แต่สามารถเป็นอาชีพสุจริตสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ขยะกลายเป็นกองทุนชุมชนอย่างเข้มแข็ง และถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้ขยะคงจะล้นจังหวัดภูเก็ต


 


 


ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์


 

Shares:
QR Code :
QR Code