สสส.หนุนไทยรัฐวิทยาต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะ นร.

ใช้เป็นต้นแบบร.ร.อื่นๆ

 สสส.หนุนไทยรัฐวิทยาต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะ นร.

          สพฐ. ชี้ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะของนักเรียนถือว่ามีประโยชน์มาก หนุน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา มุ่งมั่นดำเนินโครงการนี้เพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ

 

          มูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมคณะทำงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศประจำปี 2552 โดยนางวาทินี ธีระตระกูล ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า โครงการสร้างเสริมสุขภาวะของนักเรียนถือว่ามีประโยชน์มาก และอยากให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ

 

          ด้าน ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา กรรมการ สสส. กล่าวว่า รู้สึกพอใจแนวทางของมูลนิธิไทยรัฐ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่ดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาวะของนักเรียนที่มุ่งเน้นใน 6 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อโรคยา อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม และปลอดอบายมุข ซึ่งปกติทั่วไปจะเน้นเพียง 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ แต่ 3 อ.ที่เพิ่มขึ้นนั้น ถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยคือ อโรคยา อนามัยสิ่งแวดล้อม และปลอดอบายมุข เชื่อว่ามูลนิธิไทยรัฐและโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะดำเนินโครงการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

          จากนั้นได้มีการลงนามความร่วมมือการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะของนักเรียน ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยากับสำนักงาน สสส. มีนายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา กรรมการ สสส. นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ และนางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้ และสุขภาวะองค์กร สสส. ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

update: 22-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

Shares:
QR Code :
QR Code