‘สสส.’หนุนเพื่อนช่วยเพื่อนเพิ่ม204ชมรม

           นางธิดา ศรีไพพรรณ เลขาธิการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต สำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า หลังการทำงานในระยะแรก (พ.ศ.2550-2552) นั้นพบว่าร้อยละ 85 จาก 48 ชมรมผู้สูงอายุใน 16 จังหวัดทั่วประเทศที่สำรวจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับแนวทางดังกล่าวได้รับการถ่ายโอนไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

‘สสส.’หนุนเพื่อนช่วยเพื่อนเพิ่ม204ชมรม 

          ดังนั้น ในระยะที่ 2 ซึ่งจะสิ้นสุดปลายปี 2544 นี้โครงการจะใช้แนวทางรูปแบบเดิม คือ การทำงานแบบเสริมพลังกลุ่ม ซึ่งหมายถึงการให้ผู้สูงอายุทำงานร่วมกันและร่วมผลักดันศักยภาพของกลุ่มตนเองให้มีความเข้มแข็ง จนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับวางแนวทางให้พัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคตแม้จะไม่มีโครงการสนับสนุนต่อ โดยคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดที่ไม่ซ้ำกับระยะแรก แบ่งเป็นภาคละ2 จังหวัด จังหวัดละ 2 ชมรม ทั่วประเทศ รวมถึงคัดเลือกจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 จังหวัด คือ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายยังเป็นกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัคร ตลอดจนผู้แทนจากสถานีอนามัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังจบโครงการคาดว่าจะมีชมรมที่ได้รับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ดูแลตัวเองได้เพิ่มอีก 204 ชมรม หลังจากดำเนินการมาแล้ว 367 ชมรม โดยวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ จะจัดประชุมกลุ่มผู้สูงอายุในภาคอีสานที่โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น” นางธิดากล่าว

 

ที่มา:มติชน

 

update :21-07-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

Shares:
QR Code :
QR Code