สสส. หนุนเครือข่ายเพชรบุรี สอนตอกหนังใหญ่ ฟรี!!

 

สสส. หนุนเครือข่ายเพชรบุรี สอนตอกหนังใหญ่ ฟรี!!

 

โครงการเครือข่ายศูนย์มหรสพและการละเล่นพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชน จังหวัดเพชรบุรี โดยการสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  เปิดอบรมศิลปกรรมสำหลับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตอน “การตอกหนังใหญ่” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

โดยนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ สสส. กล่าวว่า สอนตอกหนังใหญ่ในโครงการเครือข่ายศูนย์มหรสพและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสุขภาวะชุมชน จังหวัดเพชรบุรีครั้งนี้  เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านศิลปกรรม ในเรื่องการตอกหนังใหญ่ ให้กับเยาวนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เป้าหมายด้วยครูช่างเฉลิม พึ่งแตง ซึ่งเป็นช่างที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดภูมิปัญญา เรื่องการตอกหนังใหญ่ เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับมหรสพและการละเล่นพื้นบ้านด้วยการสร้างกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

สสส. หนุนเครือข่ายเพชรบุรี สอนตอกหนังใหญ่ ฟรี!!สสส. หนุนเครือข่ายเพชรบุรี สอนตอกหนังใหญ่ ฟรี!!

ซึ่งนายอภิเชษฐ์ เทพคีรี ผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายศูนย์มหรสพและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสุขภาวะชุมชน จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้นอกจากจะต้องการศิลปวัฒนธรรม (หนังใหญ่) คงอยู่โดยการสืบสานสืบทอด แล้วยังทำให้ศิลปินและคนในเพชรบุรีได้มีการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทางด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม ด้วยการนำเอาสื่อศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “หนังใหญ่และละครชาตรี” มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาวะของชุมชน และเป็นการเปิดพื้นที่ของชุมชนให้คนในชุมชนมาร่วมกันเรียนรู้แลกเปลี่ยนในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน และคนภายนอกรู้จักอีกด้วย

“โดยการอบรมครั้งนี้จะรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมเพียง 20 คนเท่านั้น เพื่อเข้ารีบการอบรมระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม พ.ศ.2555 ที่ วัดพลับพลาชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ที่สนใจสามารถสอนถามได้ที่โทรศัพท์ 083-014-8260 ด่วน!!” นายอภิเชษฐ์ เทพคีรี กล่าว

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ