สสส.หนุนระบบบริการสุขภาพมาตรฐาน

เน้นสร้างงานด้วยใจ

 

 สสส.หนุนระบบบริการสุขภาพมาตรฐาน

 

          เมื่อเร็วๆ นี้ รศ. นพ.อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ คณะกรรมการบริหารคณะที่ 6 แผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนางดวงสมร บุญผดุง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ในฐานะผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน หรือ sustainable health care & health promotion by appreciation & accreditation (sha) นำทีมผู้บริหารเดินทางตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ และโรงพยาบาลพระยืน จ.ขอนแก่น

 

          รศ. นพ.อำนาจ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในโรงพยาบาลโดยใช้หลักวิธีคิดแบบมีจิตสำนึก โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองของคนในพื้นที่ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และโรงพยาบาล ส่งผลให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองจนและเข้มแข็ง ทั้งนี้ยังกล่าวว่าการบริการทางจิตใจด้วยความรักความห่วงใย จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งบุคคลากรทางการแพทย์กับประชาชนผู้มารับบริการได้ “โครงการ sha อาจทำให้คนสองกลุ่มเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น ถ้าเกิดอะไรบกพร่อง ผู้ป่วยคงเข้าใจว่าหมอไม่ได้ตั้งใจ เพราะหมอทำเต็มความสามารถแล้ว” รศ. นพ.อำนาจ กล่าว

 

          ด้านนางดวงสมร กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อสำรวจความพร้อมสำหรับการจัดงาน sha conference & contest” ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 15 17 ธ.ค. 53 ที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ จะเป็นการแสดงผลงานของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการกว่า 120 แห่ง โดยใช้มิติทางจิตใจผสมผสานจนเกิดงานคุณภาพขึ้นมากมาย 

 

          อย่างไรก็ตามโครงการ sha จะสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ก.พ. 54 ซึ่งทางสถาบันได้มีแผนการวางรากแก้วสู่สถานีอนามัยในตำบลไว้แล้ว “ในปีต่อไปเราคิดว่าจะให้โรงพยาบาลที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ sha มาแล้ว เป็นพี่เลี้ยงสถานีอนามัย ถ่ายทอดประสบการณ์หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำแนวคิดมิติด้านการดูแลด้วยหัวใจไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น”

 

          นางดวงสมรกล่าวอีกว่า คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีระบบการให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เหมือนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ sha ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา : ไอ.เอ็น.เอ็น.

 

 

update : 01-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code