สสส.หนุนกิจกรรมปลอดเหล้าในสถานศึกษา

พร้อมเชิญนิสิตกว่า 120 สถาบันเข้าร่วม

 

สสส.หนุนกิจกรรมปลอดเหล้าในสถานศึกษา

           รศ.คิม ไชยแสนสุข ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้จัดการแผนงานสนับสนุนกิจกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา (สสส.) เปิดการประชุมสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาด้านกีฬา สถาบันอุดมศึกษา เรื่องบทบาทนิสิตนักศึกษากับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ ห้องฝ้ายคำ 1 อาคารสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

 

 

 

ที่มา : นสพ.บ้านเมือง

 

 

 

update 15-01-52

Shares:
QR Code :
QR Code