สสส. สานพลังภาคี หนุนสถานประกอบการ ใช้แนวคิด Happy Workplace

Happy Workplace

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2567 ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ที่บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบสุขภาวะ ที่ สสส. สนับสนุน ว่า ประชากรไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพโดยเฉพาะการบริโภคแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ รับประทานอาหารไม่สมดุล และขาดการออกกำลังกาย นำมาสู่การป่วยโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 เฉลี่ย 4 แสนคนต่อปี คิดเป็น 76% ของสาเหตุการตายทั้งหมด ในจำนวนนี้ 50% เป็นคนวัยทำงาน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ สสส. เร่งส่งเสริมให้สถานประกอบการ ให้ความสำคัญในเรื่องความเจ็บป่วยจากโรค NCDs และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านสุขภาวะในองค์กร ตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 30 แห่ง บูรณาการการทำงานป้องกันโรค NCDs ในกลุ่มวัยทำงาน และสถานประกอบการ เพื่อให้คนวัยทำงานมีความรู้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=362081

Shares:
QR Code :
QR Code