สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ถอดบทเรียนควบคุมคาสิโนในฟิลิปปินส์-กัมพูชา สร้างกลไกป้องกันการเกิดนักเสี่ยงดวงหน้าใหม่-ลดผลกระทบ-บำบัดผู้ติดพนัน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส.-ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ถกบทเรียนการจัดการการพนันในฟิลิปปินส์-กัมพูชา เฝ้าระวังกฎหมายการพนัน-ควบคู่กำกับดูแลอย่างจริงจัง  วางระบบป้องกันผลกระทบ

                    ณ รร.แมนดาริน สามย่าน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “บทเรียนการจัดการการพนันในฟิลิปปินส์และกัมพูชา” พร้อมเปิดตัวหนังสือ การพนันในประเทศกัมพูชา และ การพนันในประเทศฟิลิปปินส์  รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางกลุ่มแผนงานลดปัญหาจากการพนัน กล่าวว่า สภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร ได้ศึกษาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนัน ผลกระทบ แนวทางป้องกันทางสังคม โครงสร้างธุรกิจ และการจัดหารายได้เข้ารัฐ แก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมาย รวมถึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนคือ การแก้ไขกฎหมายพนัน ซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสาระสำคัญในกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย

                    “ในไทยการปรับปรุงกฎหมายพนันต้องคิดอย่างรอบคอบ ต้องมีมาตรการกฎเกณฑ์ที่ดี มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด ป้องกันไม่ให้เกิดนักพนันหน้าใหม่ เฝ้าระวังไม่ให้นักพนันเดิมเล่นพนันจนเกินขอบเขต รวมถึงต้องมีกลไกลดผลกระทบ รวมถึงมีระบบให้คำปรึกษา และบำบัดรักษาผู้ป่วยติดพนัน เพราะพนันเป็นสิ่งเสพติด จึงต้องมีการเตรียมพร้อมมาตรการที่มีประสิทธิภาพ” รศ.แล กล่าว

                    อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีกฎหมายควบคุมกำกับดูแลการพนันโดยตรง 5 ฉบับ และมีกฎหมายอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการควบคุมอีก 3 ฉบับ ควบคุมการพนันตามความจำเป็น และจัดตั้ง PAGCOR เป็นองค์กรลักษณะบริษัท แต่รัฐถือหุ้น 100% เพื่อดำเนินการเรื่องพนันเป็นการเฉพาะ กำหนดให้จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณสุข และพัฒนาสังคม รวมถึงกำหนดความผิดสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันอย่างผิดกฎหมาย และมีรางวัลนำจับให้แก่ผู้ให้เบาะแสในการปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย

                    นายพงศกร เรืองเดชขจร นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย กล่าวว่า PAGCOR ทำหน้าที่ทั้งให้ใบอนุญาตประกอบกิจการคาสิโน และเป็นผู้ประกอบกิจการคาสิโนเอง ในปี 2016 PAGCOR ได้ให้ใบอนุญาตการพนันออนไลน์ ที่เปิดเพื่อให้บริการชาวต่างชาติที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศฟิลิปปินส์โดยเฉพาะ ห้ามพลเมืองฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเข้าเล่น ห้ามคนอายุต่ำกว่า 21 ปีเข้าเล่น และได้จัดทำหลักปฏิบัติของพนันอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ปกป้องเด็กและเยาวชน กำหนดห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ในฟิลิปปินส์เข้าเล่นพนัน ทั้งในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ จำกัดการเข้าสถานที่เล่นพนันของบุคคล อย่างเช่นเจ้าหน้าที่รัฐ สมาชิกกองทัพฟิลิปปินส์ รวมถึงมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณามุ่งเป้าไปที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามแนะนำว่าการพนันเป็นกิจกรรมที่สามารถรายได้ ต้องมีโลโก้ระบุว่า ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 21 ปีเล่นการพนัน และต้องนำเสนอสโลแกนของการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ โดยใช้ข้อความว่า Keep it fun. Game Responsibly

                    ดร.คัทลียา เหลี่ยมดี สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กัมพูชาเป็นจุดภูมิยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียนของจีน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของสีหนุวิลล์ เปิดช่องให้ทุนจีนเข้ามาสร้างอาณาจักรคาสิโน “มาเก๊าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” แต่ต่อมาเครือข่ายคาสิโนของทุนจีนได้ขยายผลประโยชน์สู่ชายแดน ทำให้คาสิโนชายแดนกลายเป็นเครือข่ายคาสิโนในภูมิภาคของทุนจีน เมื่อรัฐบาลจีนมีนโยบายปราบปรามการพนันข้ามพรมแดนอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2561 ทำให้ในปีต่อมารัฐบาลกัมพูชาต้องมีนโยบายควบคุมธุรกิจการพนันมากขึ้น การก่อสร้างคาสิโนเริ่มชะลอตัว และหยุดชะงักจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2565 กัมพูชาได้ปรับแผนจากการพัฒนาเศรษฐกิจจากธุรกิจคาสิโน ภายใต้แผนแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษอเนกประสงค์สีหนุวิลล์ ได้จัดทำโดยสถาบันวางแผนและออกแบบผังเมือง ก้าวสู่การเป็นระเบียงอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกว่าการพึ่งพาคาสิโนเป็นหลัก

Shares:
QR Code :
QR Code