สสส. สานพลังภาคีฯ ผลักดัน ท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เมื่อวันที่ 5 – 6 ก.ย. 2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) และมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพอุทยานแห่งชาติสีเขียวสู่ระดับสากล ณ อุทยานแห่งชาติแม่วาง และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=345862

Shares:
QR Code :
QR Code