สสส. สานพลังภาคีสร้างปัญญา ดึงนักลงทุน-นักสร้างคอนเทนต์มืออาชีพ สานฝันคนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมสื่อสารสุข ผลิตสื่อส่งต่อความรู้ “คิด-ออม-ยัง ?” เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด ปี 74

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส. และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. ขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นพัฒนาสื่อองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีทักษะถ่ายทอดความรู้ มีประสบการณ์ร่วมปฏิบัติจริง ขยายแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ในปี 2574 ไทยจะมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 28%

                    “เพื่อเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุระดับสุดยอด สสส. สานพลังเครือข่ายสร้างปัญญา จัดการประกวดผลิตนวัตกรรมสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการ “คิด-ออม-ยัง?” เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานที่เริ่มมีรายได้ให้วางแผนการออมเพื่ออนาคต เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาวะไปจนถึงวัยสูงอายุ”

                    “สสส. เชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่ การประกวดครั้งนี้ เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม มีการจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านการเงิน การลงทุน นักสร้างคอนเทนต์มืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ การคัดเลือกผลงานมีผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย ทั้งภาควิชาการและภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

                    มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 16 คลิป จาก 100 ทีม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ปัญหาการเงิน ไม่ได้แก้ด้วยการยืมเงิน” จาก น.ส.วิลาสินี ไทยภักดี รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “ก้าวไปให้ไกล ควรก้าวเร็วหรือก้าวแรง ?” จาก น.ส.ภาวิดา ผุสดีโสภณ รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “คุณจะเลือกอะไร” จากทีม SPA พร้อมกับเปิดให้ประชาชนโหวตคลิปที่ชื่นชอบ ซึ่งรางวัล Popular Vote เรื่อง “เบื่อกับชีวิต คิด…” จาก น.ส.พิไลวรรณ เที่ยงธรรม ทั้งนี้ จะนำผลงานเผยแพร่ผ่านช่องทางยูทูบ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.” ให้เป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพให้กับสังคมต่อไป” นางเบญจมาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติม

                    นายญาณวุฒิ จรรยหาญ นักสร้างคอนเทนต์มืออาชีพ เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจเอ็ด 7 วิ กล่าวว่า “โครงการ “คิด-ออม-ยัง?” สสส. ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ผ่านวิธีการที่เหมาะสม เพราะปัจจุบันสามารถเลือกชมสื่อได้หลากหลายช่องทาง สิ่งสำคัญที่สุดคือวิธีการเล่าเรื่อง (Storytelling) เทคนิคที่จะทำให้คนสนใจ เริ่มจาก 3 ประเด็น 1.เรื่อง หัวข้อ และการนำเสนอ ให้เริ่มต้นคิดว่าจะชวนคุยเรื่องราวต่างๆ จากจุดเล็กๆ ที่น่าสนใจ เช่น มุมมองการออมของคน 10 คน แล้วค่อยๆ เล่าในมุมมองที่กว้างขึ้น ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขยายออกไปเล่าเรื่องราวของบุคคลที่มีชื่อเสียงเรื่องการเงิน ดอกเบี้ย ผลตอบแทน สุดท้ายสรุปให้เข้าใจว่า การออมสำคัญอย่างไร จะทำให้มีกลุ่มคนดูเพิ่มมากขึ้น 2. พัฒนารูปแบบการนำเสนอจับกระแสสังคม สังเกตว่าผู้ชมชื่นชอบแบบไหน พร้อมเลือกใช้เพลงเป็นสื่อ เพราะเพลงเป็นสื่อที่ทุกคนชื่นชอบ 3.การสื่อสารที่ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนช่อง รูปแบบและวิธีการนำเสนอต้องกระชับ ตอบโจทย์ มีประโยชน์กับผู้คน”

                    น.ส.วิลาสินี ไทยภักดี ผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตนวัตกรรมสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการ “คิด-ออม-ยัง?” สสส. กล่าวว่า “ปัจจุบันเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลของบริษัทเอกชน ตั้งใจเข้าร่วมโครงการของ สสส. เนื่องจากภายในบริษัทสนใจทำโครงการเรื่องการออมเงิน ได้เข้าร่วมอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มีความรู้เรื่องการเงิน การออม นำไปสู่การจัดกิจกรรมกับพนักงานในบริษัท รวมถึงผลิตนวัตกรรมสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอเรื่อง “ปัญหาการเงิน ไม่ได้แก้ด้วยการยืมเงิน” ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ เพราะอยากใช้สื่อเผยแพร่ในวงกว้าง ลดปัญหาการยืมเงิน กระตุ้นตัวเองไปหารายได้เสริม ช่วยลดปัญหาของพนักงานภายในบริษัทในระยะยาว”

Shares:
QR Code :
QR Code