สสส.-สธ. ชวนนักสูบเลิกบุหรี่เพื่อแม่

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สสส.-สธ. ชวนนักสูบเลิกบุหรี่เพื่อแม่ thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.-สสส. ผนึกเครือข่ายหมออนามัย รณรงค์ “เลิกสูบเพื่อแม่ แม่ให้ชีวิต บุหรี่ให้ความตาย” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ชวนนักสูบ หักดิบเลิกบุหรี่ 3 ล้านคน ภายใน 3 ปี เผย บุหรี่มีสารก่อมะเร็งถึง 70 ชนิด


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ห้างโรบินสัน ศรีสมาน กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมไทย (อสม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายแม่  4 ภาค และมูลนิธิเพื่อนหญิง จัดกิจกรรมรณรงค์  “วาระแม่แห่งชาติ” เรื่อง แม่ให้ชีวิต บุหรี่ให้ความตาย 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่เพื่อแม่ โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมนี้ “วันแม่แห่งชาติ” ของปวงชนชาวไทย จึงขอให้ทุกคนร่วมถวายความจงรักภักดี และใช้โอกาสอันดีนี้ร่วมกันทำความดีเพื่อแม่ ด้วยการ “เลิกบุหรี่เพื่อแม่” ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุดปี 2558 พบว่า คนไทยสูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 19.9 ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจำนวนนี้ เป็นเพศชาย ร้อยละ 39.3 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 1.8 ที่น่ากังวลคือ ในผู้ติดบุหรี่ 10 คน สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จเพียง 3 คนเท่านั้น ขณะที่ผู้เสพและผู้ที่เลิกเสพแล้ว ยังต้องเจ็บป่วยและทุกข์ทรมานจากภาวะโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งต่าง ๆ ที่พบจากสารนิโคติน โรคความดัน และโรคหัวใจ


“ขอให้วันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้ เป็นวันเริ่มต้นตัดสินใจเลิกบุหรี่ หรือชักชวนกันให้เลิกสูบบุหรี่ ด้วยการไปลงชื่อเลิกบุหรี่เพื่อแม่ และเทิดไท้องค์ในหลวงตาม “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยสามารถสมัครได้ที่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ห่างไกลโรค” นพ.สุเทพ กล่าว


สสส.-สธ. ชวนนักสูบเลิกบุหรี่เพื่อแม่ thaihealth


ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า คำว่าแม่ให้ชีวิต บุหรี่ให้ความตาย เป็นคำพูดที่ไม่เกินเลย ถ้าขาดแม่คอยดูและจะมีชีวิตที่ดีได้น้อยมาก ส่วนบุหรี่มีสารพิษและสารก่อมะเร็งจำนวนมาก ข้อมูลจากสมาคมปอดอเมริกัน ระบุว่า บุหรี่แต่ละมวนมีสารประกอบประมาณกว่า 600 ชนิด เมื่อเผาไหม้เวลาสูบจะเกิดเป็นสารเคมีกว่า 7,000 ชนิด ในจำนวนนี้มีถึง 70 ชนิดที่ยืนยันว่า เป็นสารก่อมะเร็ง ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่สูงถึงกว่า 50,000 รายต่อปี ทั้งโรคปอดอุดกั้น ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด และมะเร็งอวัยวะต่าง ๆ รวมไปถึงเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง จึงพูดได้ว่า บุหรี่ให้ความตายจริง ๆ ในโอกาสวันแม่ ปีนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความคิดตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเป็นของขวัญวันแม่ให้กับคนที่รักคุณที่สุด เพราะการสูบบุหรี่ นอกจากจะทำร้ายสุขภาพตัวเองแล้ว ยังทำร้ายจิตใจแม่ด้วย คุณป่วย แม่ก็ทุกข์ใจ สุดท้ายแล้วคนที่ดูแลคุณจนวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างไม่รังเกียจ และไม่ลดละเลย คือ แม่ของคุณ


นางศุภนันท์ วงศ์ปัญญา เครือข่ายแม่ 4 ภาค และมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า ในฐานะเป็นแม่ได้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของสามี และลูกชายที่ติดบุหรี่และพยายามเลิกบุหรี่แต่เลิกไม่สำเร็จ ก็มีความทุกข์ไปด้วย การเลิกบุหรี่จะมีอาการหงุดหงิด ทรมาน บางครั้งกลายเป็นการทะเลาะกันในครอบครัว ยิ่งสูบในบ้านอันตรายกว่าที่คิด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งผู้สูบและสมาชิกในบ้านต้องได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง ทำให้สุขภาพแย่ไปด้วย สูดดมควันบุหรี่ทำให้หน้ามืดเวียนหัว มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ เป็นภูมิแพ้ ยิ่งมีเด็กเล็กเสี่ยงต่อการสัมผัสสารถูกนิโคตินที่สะสมอยู่ตามเสื้อผ้า โซฟาเตียงนอน เด็กจะมีอาการภูมิแพ้ เจ็บป่วยบ่อย ตนเห็นมาหลายคนที่ตายเพราะเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ จึงอยากเชิญชวนพ่อบ้านไม่สูบบุหรี่ในบ้าน และชวนมาหักดิบเลิกสูบบุหรี่เพื่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยแม่อย่างพวกเราจะเป็นกำลังใจให้สามี ลูก เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว


สสส.-สธ. ชวนนักสูบเลิกบุหรี่เพื่อแม่ thaihealth


นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ  รองเลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องในวันแม่ปีนี้ ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากเป็นวันที่แสดงสัญลักษณ์ต่อการกตัญญูต่อแม่ ผู้ให้กำเนิดชีวิตและเลี้ยงดู แต่ในสังคมไทย กลับพบว่า ลูกของแม่มีการทำร้ายตัวเองโดยเฉพาะลูก ๆ ที่เป็นวัยรุ่น มีการสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายที่ได้รับการดูแลจากแม่ค่อย ๆ เสื่อมสุขภาพ นอกจากจะสร้างความเจ็บให้ร่างกายตัวเองแล้วยังทำให้แม่เจ็บปวดใจที่เห็นลูกตัวเองเลี้ยงดูมาอย่างดีต้องมาเจ็บป่วยจากสิ่งเสพติดทั้งบุหรี่ เหล้า สิ่งมอมเมาต่าง ๆ เสียเงินซื้อบริโภคแต่กลับให้โทษต่อร่างกาย  ดังนั้น เพื่อเป็นการกตัญญูต่อแม่จึงขอให้ลูก ๆ เลิกบุหรี่ เพื่อเป็นของขวัญให้กับแม่ และถือเป็นการทำบุญให้กับตัวเองด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code