สสส.ร่วมหนุนสงขลาจัดกีฬาผู้สูงอายุ “ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 13

 

วันนี้ 7 มี.ค 54 ที่ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา “ช่อลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 13”  ซึ่งจัดโดยจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา  

สสส.ร่วมหนุนสงขลาจัดกีฬาผู้สูงอายุ "ช่อลำดวนเกมส์" ครั้งที่ 13

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุจากทุกอำเภอ ในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาได้มาพบปะสังสรรค์ เล่นกีฬาเชื่อมความสามัคคี และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน   ปีนี้ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่มีความพร้อมกว่าทุกปี เนื่องจากได้มีหลายหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และยังมีหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

สำหรับชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน เป็นกีฬาที่เล่นไม่ยาก ผู้สูงอายุสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย อาทิ การแข่งขันเปตอง,โยนบอลลงตะกร้า, โบว์ลิ่ง และปิดตาตีปี๊บ สร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างมาก

 

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code