สสส. ร่วมจัด WHO Walk the Talk เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 แสดงจุดยืน ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. ร่วมจัดกิจกรรม WHO Walk the Talk: เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 พร้อมแสดงจุดยืนถึงการส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน


                    เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2567 ที่ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส. และคณะ ได้เข้าร่วม กิจกรรม WHO Walk the Talk: เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 และจัดแสดงบูธนิทรรศการ “Thailand’s Promoting Healthy Lifestyles”


                    นพ.พงศ์เทพ กล่าวว่า การวิ่งครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่องค์การอนามัยโลก และประเทศสมาชิกให้ความสนใจ ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และรณรงค์การออกกำลังกายการใช้วิถีชีวิตสุขภาวะสำหรับทุกคน เพื่อให้ประชากรโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีระยะทางให้เลือกเดิน-วิ่ง 2 ระยะ คือ 3 กิโลเมตร และ 4.2 กิโลเมตร ถือเป็นการต้อนรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 1 มิ.ย.2567 มีประเทศสมาชิก 194 ประเทศเข้าร่วมการประชุม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน ประกอบด้วยองค์การอนามัยโลก (WHO) หน่วยงานในสหประชาชาติ (UN) ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นักกีฬา สโมสรด้านกีฬาและออกกำลังกายในท้องถิ่น ภาคีด้านสุขภาพ และประชาชนชาวเจนีวา


                    “ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่มด้านนโยบายการต่างประเทศ และสุขภาพโลก (Foreign Policy and Global Health : FPGH) มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิก WHO และภาคีทุกภาคส่วน โดยใช้การส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวทางสำคัญ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน คณะผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งกว่า 50 คน นอกจากเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้ว สสส. ได้จัดแสดงบูธนิทรรศการ “Thailand’s Promoting Healthy Lifestyles” มุ่งนำเสนอนโยบาย และแนวทางสำคัญของไทยในการส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำหรับทุกคน อาทิ แนวทางการจัดประชุมที่ส่งเสริมสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เป็นต้น พร้อมนำเสนอสื่อรณรงค์ที่ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ และได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมทำกิจกรรมทางกายอย่างสร้างสรรค์” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code