สสส. รับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

ประกาศ
รับสมัคร ผู้ประสานโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
(new leader: change agent to develop workers’ quality of life)
สถานที่ปฏิบัติงาน
กระทรวงแรงงาน ดินแดง
คุณสมบัติ
  1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบบริหารจัดการ , สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (word, excel, powerpoint, internet) เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะการในติดต่อประสานงาน บุคลิกคล่องแคล่ว สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (หากมี)
  5. หากมีประสบการณ์ในการการปฏิบัติงานด้านประสานงานโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุทธิวัฒน์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทร 0-2343-1500 ต่อ 3105
ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณอัมพร ไทยขำ โทร.089-0301414
หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
**เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา**
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ