สสส.ระดมความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์น้ำท่วม

“ทพ.กฤษดา”ชี้พลังสังคมช่วยสร้างประเทศน่าอยู่

 

สสส.ประสานภาคีระดมความช่วยเหลือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ยกค่าสมัครการจัดแข่งขัน “ยูเอ็นเดย์รัน”ไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย ระบุวิกฤติที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่ากลไกภาคสังคมรวมตัวกันได้รวดเร็วและมีพลัง เป็นโอกาสในการรวมใจเป็นหนึ่งสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

สสส.ระดมความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์น้ำท่วม

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จะส่งผลกระทบหลายด้านโดยในระยะสั้น คือ การขาดแคลนอาหาร และจะเกิดโรคต่างๆตามมา ภายหลังน้ำลด ขณะที่อาคารบ้านเรือนของประชาชนหลายคนได้รับความเสียหาย บางคนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งหลังน้ำลดแล้ว จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร ความช่วยเหลือจากภาครัฐอาจไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการบรรเทาสถานการณ์ คนไทยทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้ ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ได้ช่วยโดยระดมการบริจาค ทั้งจากเครือข่ายและผู้ที่ทำงานร่วมกับ สสส. ซึ่งในการจัดแข่งขัน ยูเอ็นเดย์รันที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 นี้ จะนำค่าสมัครทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ได้ประสานกับภาคีเครือข่ายที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการฟื้นฟูจิตใจ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือ และดูแลสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วย

ผู้จัดการ สสส. กล่าวอีกว่า การช่วยเหลือของ สสส.ในเบื้องต้น หลังจากที่มีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้น ได้จัดส่งน้ำดื่ม สสส.พร้อมทั้งจัดถุงยังชีพหลายพันชุดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดส่งให้ผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ทำอะไรได้ก่อนก็ทำทันที นอกจากนี้ สสส.มีโครงการหลายโครงการที่ดำเนินการอยู่ และได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งหากโครงการใดทีได้รับผลกระทบก็ให้ประสานเข้ามาที่ สสส. โดยแจ้งมาได้ที่ 02-298-0500 หรือติดต่อผ่านผู้ประสานงาน หรือ ผอ.สำนักที่เครือข่ายประสานงานอยู่ได้ทันที

            “เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดเจนว่าในภาคประชาชนมีกลไกการตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างทันท่วงที เครือข่ายของสังคมมีการรวมตัวได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ไอที เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์เข้ามาเชื่อมโยงความช่วยเหลือ ได้ครอบคลุมและทั่วถึง แสดงให้เห็นพลังทางสังคมที่ก่อตัวอย่างชัดเจน และรวดเร็ว ซึ่งหากคนไทยใช้วิกฤติที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสรวมใจเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ขึ้นได้”ทพ.กฤษดากล่าว

 

 

 

 

ที่มา:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ teamcontent www.thaihealth.or.th

update:22-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

Shares:
QR Code :
QR Code