สสส.- มหิดลกระตุกต่อมสำนึก Gen Y

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


สสส.- มหิดลกระตุกต่อมสำนึก Gen Y thaihealth


แฟ้มภาพ


เปิดผลศึกษาตัวชี้วัดสุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชั่น พบต่างเจเนอเรชั่นมีช่องว่างความคิด


สสส.- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลชี้วัดสุขภาพคนไทย ต่างเจเนอเรชั่นมีช่องว่างความคิด "ฉันไม่เข้าใจเด็กรุ่นใหม่" ส่งผลให้เกิดความเครียดสูง โลกยุคใหม่เป็นโลกของนวัตกรรม เท่าทันเทคโนโลยี หมั่นขวนขวายหาโอกาสที่เปิดกว้างแจงตัวเลขประชากรโลก Gen Y พุ่งสูงสุดร้อยละ 39 ตามด้วย Gen X ร้อยละ 27 เมืองไทย Gen X 23 ล้านคนได้แนวคิดฝังหัวจากต่างชาติ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ร้านสะดวกซื้อ ไลฟ์สไตล์กลุ่ม Gen Y ไทย 22 ล้านคน และ Gen Y ตะวันตกก๊อบปี้แบบเดียวกันได้รับอิทธิพลอินเทอร์เน็ตสูง พ่อแม่ควรรับรู้ไว้เตรียมป้องกันก่อนสายเกินแก้ Gen Y ในเขตเมืองมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15 ปี สถิติจำนวนคู่นอนเฉลี่ยในผู้หญิงสูงขึ้น วัยรุ่นหญิง 15-19 ปีมีคู่นอนเฉลี่ย 5 คน สูสีวัยรุ่นชาย กลุ่ม  Gen Y ที่มีหนี้เสียจากสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวเข้าใจพฤติกรรมต่าง Gen ผ่านตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย เปิดผลศึกษาตัวชี้วัดสุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชั่น โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


สังคมไทยควรรับมืออย่างไรกับพฤติกรรมต่างเจน โดย รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทิศทางการพัฒนาสุขภาพคนไทยให้เท่าทันพฤติกรรมเจนแต่ละยุค โดย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 สสส. โดยมี สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother&Care นักจัดรายการวิทยุด้านแม่และเด็ก เป็นผู้ดำเนินรายการ ที่ห้องกรีน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


ผศ.ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กลุ่มประชากรหลักในเมืองไทยกลุ่มใหญ่อยู่ในกลุ่ม Gen X (เกิดในปี 2506-2526) หรือประชากรรุ่นเกิดล้านจำนวน 23 ล้านคน รุ่นนี้ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก จึงเติบโตขึ้นในวัฒนธรรมไทยท่ามกลางกลิ่นอายต่างชาติ การมีเคเบิลทีวีที่มีรายการต่างชาติ การเข้ามาของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ร้านสะดวกซื้อ มีอัตราการแต่งงานช้าลงและไม่ต้องการมีบุตร มีการเปลี่ยนงานบ่อย ใช้อินเทอร์เน็ตสูงเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง  ในขณะที่กลุ่ม Gen Y (เกิดปี 2525-2548) จำนวน 22 ล้านคน เติบโตในช่วงที่มีความเป็นเมืองสูงขึ้น ขนาดครัวเรือนมีขนาดเล็กลงเพียง 3.8 คน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ การให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ในปี 2538 ส่งผลให้ยุค Gen Y เปลี่ยนโฉมหน้าอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นเด็ก Gen Y ไทย และ Gen Y ตะวันตกคล้ายกันเนื่องจากได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี 3 ใน 5 ของ Gen Y หนุ่มสาวในกรุงเทพฯ อาศัยอยู่ในคอนโดฯ อพาร์ตเมนต์ แฟลต แมนชั่นหรือหอพัก ใช้อินเทอร์เน็ตสูงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง/วัน ชอบใช้ชีวิตอิสระ มากกว่า 1 ใน 3 อยู่คอนโดฯ หอพัก กลุ่มนี้ใช้จ่ายด้านอาหารสูงสุดถึง 77% ของรายจ่ายทั้งหมด นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านหรือซื้ออาหารสำเร็จรูป รวมถึงการซื้อสินค้าทางออนไลน์เดือนละครั้ง มีข้อที่น่าสังเกตว่า Gen Y ในเขตเมืองมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15 ปี และจำนวนคู่นอนเฉลี่ยในผู้หญิงสูงขึ้น วัยรุ่นหญิง 15-19 ปี คู่นอนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 คน เท่ากับวัยรุ่นชาย


สสส.- มหิดลกระตุกต่อมสำนึก Gen Y thaihealthคนไทย Gen เบบี้บูมเมอร์ (เกิดปี 2486-2503) 11.7 ล้านคน เติบโตในบรรยากาศที่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบทอยู่ในภาคเกษตรกรรม เป็นกลุ่มที่เคารพกติกาทางสังคมมากที่สุด แต่ยอมรับความหลากหลายได้น้อยกว่ารุ่นอื่นๆ กลุ่มนี้แต่งงานก่อนอายุ 30 ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ คนกลุ่มนี้ยังไม่มีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงยามชรา มีเพียง 18% ที่มีหลักประกันรายได้ยามชราภายใต้กองทุนหนึ่งกองทุนใด


Generation หลักมี 7 Gen Silent Gen เกิดปี 2468-2485 ในยุคเศรษฐกิจโลกตกต่ำ สงครามโลก มีนิสัยชอบความเป็นระเบียบแบบแผน ไม่ชอบความเสี่ยง อนุรักษนิยม Gen เบบี้บูมเมอร์ เกิดปี 2486-2503 ยุคสงครามโลกสิ้นสุด ฟื้นฟูเศรษฐกิจ การเกิดประชากรเพิ่มขึ้นรวดเร็ว คนกลุ่มนี้ทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงาน สู้งาน อดทน ภักดีต่อองค์กร Gen X เกิดปี 2504-2524 เศรษฐกิจโลกเริ่มมั่นคง ผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้น คนกลุ่มนี้แต่งงานช้าลง อยากทำงานอิสระเป็นนายตัวเองมากกว่าทำงานในบริษัทใหญ่ ชอบงานท้าทายและได้ความรู้ใหม่ๆ ชอบช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นอาสาสมัครมากกว่าการทำหน้าที่พลเมือง Gen Y เกิดปี 2525-2548 ยุคก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต มีความคิดสร้างสรรค์ ทำหลายสิ่งพร้อมกันในเวลาเดียวกัน คุ้นเคยกับเทคโนโลยีเป็นอย่างดี ไม่ค่อยอดทน ทำงานเป็นทีม ไม่ชอบเสี่ยง Gen Z รุ่นนี้เกิดและเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีมีมือถือ แท็บเล็ตใช้ตั้งแต่เด็ก มีพฤติกรรมนั่งๆ นอนๆ มากขึ้น Gen แอลฟ่า เกิดหลัง Gen Z เด็กรุ่นนี้เกิดและเติบโตพร้อมกับเทคโนโลยี คุ้นชินกับอุปกรณ์เหล่านี้ตั้งแต่เล็ก เป็นกลุ่มที่ถูกเรียกขานว่า digital natives เป็นปีที่ไอแพดเริ่มจำหน่ายเป็นปีแรก 2553 ส่วน Gen C เป็นเจเนอเรชั่นที่ไม่ได้แบ่งตามช่วงปีเกิด แต่แบ่งตามลักษณะนิสัยที่ต้องมีการเชื่อมต่อตลอดเวลา


ข้อที่น่าสังเกต ปู่ย่าตายายพ่อแม่และสมัยของลูกหลานเหลนโหลนมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้จะเกิดในประเทศเดียวกัน ตามทฤษฎี Generation ความแตกต่างจากประสบการณ์ในวัยเยาว์ของคนแต่ละรุ่นส่งผลต่อวีธิการคิด มุมมอง โลกทัศน์ ค่านิยมต่างๆ คนไทยแต่ละรุ่นจึงมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน


รศ.ดร.ชื่นฤทัย กล่าวว่า อยู่ในครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกต่าง Generation รวมกันมากที่สุด อายุสูงสุดวัย 94 ปี Silent Gen อายุน้อยที่สุดคือหลานวัย 3 เดือน ตัวเองอยู่ในยุค Baby Boom ลูกสาวสองคนอยู่ใน Gen X และ Gen Y เราต้องยอมรับความแตกต่างของคนแต่ละยุคเป็นสิ่งสำคัญโดยธรรมชาติ เนื่องจากเติบโตในแต่ละยุคที่มีวิธีคิดความเชื่อที่ต่างกัน อย่าไปคาดหวังหรือตั้งมาตรฐานสูงเกินไปว่าจะต้องคิดและทำให้เหมือนกับยุคสมัยของตนเอง เข้าใจวิธีคิดและยอมรับในสิ่งที่แตกต่าง สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานขององค์กร ไม่ต้องตอกบัตรเข้าทำงาน เพื่อไม่ให้ถูกตีกรอบมากจนเกินไป การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน การเป็นฟรีแลนซ์ คนที่เกิดใน Gen X และ Gen Y เป็นกำลังแรงงานสำคัญ หาโอกาสที่เปิดกว้าง พัฒนาทักษะที่มีความหลากหลาย โลกยุคใหม่เป็นโลกของนวัตกรรม เท่าทันเทคโนโลยี แสวงหาโอกาสที่เปิดกว้าง


"ดิฉันยึดถือหลักการยอมรับและเข้าใจเป็นคีย์เวิร์ดในการดำเนินชีวิต เขาเติบโตในช่วงเวลาต่างกันจะให้เขาเป็นอย่างที่เรากำหนดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ปล่อยให้เขาดำเนินชีวิต ได้ทำงานในสิ่งที่เขาชอบ เพียงแต่ให้เป็นคนดี ถึงจะเกิดต่างยุคต่างสมัยแต่ก็รักกันได้"รศ.ดร.ชื่นฤทัย ให้ข้อคิดด้วยว่า ทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงเนื่องจากใช้เวลาเรียนหนังสือนานขึ้น เรียนในโรงเรียนสหศึกษา มีความอิสระในการใช้ชีวิตสูงขึ้น โอกาสมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยลง จึงต้องให้ความรู้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ไม่ปล่อยตามอารมณ์หรือถูกชักจูงโดยไม่เต็มใจ ต้องรู้จักการปฏิเสธ การใช้ถุงยางอนามัย


นพ.วีระพันธ์ กล่าวว่า คน Gen เบบี้บูมเมอร์จะมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ตั้งใจทำงาน ขยันอดทน ประหยัด การแสวงหาความสุข ขี่จักรยานออกกำลังกาย ขนมหวานเป็นทองหยิบทองหยอด รุ่นนี้ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ ใช้โทรศัพท์บ้านที่บางบ้านก็ยังไม่มี เป็นยุคที่ยาน อวกาศอพอลโล 13 บินไปบนดวงจันทร์เป็นที่ตื่นเต้นกัน รับประทานอาหารสดจากท้องตลาด หมูเห็ดเป็ดไก่ สมัยผมเป็นเด็กไม่รู้จัก Gen รู้จักแต่กี่ชั่วโคตร 3 ชั่วโคตร 7 ชั่วโคตร อ่านนวนิยายประวัติศาสตร์ถ้าทำความผิดถูกประหารชีวิต 7 ชั่วโคตร เรื่องประกันสุขภาพข้าราชการเบิกได้ 3 ชั่วโคตร รุ่นพ่อแม่ รุ่นตัวเอง รุ่นลูก แต่ปัจจุบันเบิกได้เฉพาะตัวเท่านั้น บริบทสังคมเปลี่ยนแปลง สมัยก่อนมีมหาวิทยาลัยให้เลือกสอบเข้าเพียง 2 แห่ง แต่ปัจจุบันมีถึงร้อยแห่ง


ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจเนื่องจากกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่มีรายจ่ายสูงสอดคล้องกับข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด พบว่าคน Gen X Gen Y เป็นกลุ่มที่ต้องจับตาหนี้เสียในทุกประเภทสินเชื่อ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ที่มีหนี้เสียจากสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น การทำงานองค์กรแห่งความสุขพบว่าทักษะทางการเงินเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสุขในการทำงาน การประชุมประชารัฐภาคสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนใจที่จะเข้าร่วมให้ความรู้ถึงทักษะทางการเงินในกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่พบว่าเป็นกลุ่มที่มีหลักประกันรายได้วัยชราน้อยที่สุด ทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานในการสนับสนุนการขยายอายุและโอกาสในการทำงานของแรงงานในระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการออมในกองทุนการออมแห่งชาติตั้งแต่อายุยังน้อย ทั้งนี้ปัจจัยทางสุขภาพได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงแรงงานในการสร้างเสริมสุขภาพแก่กลุ่มคนวัยแรงงาน.

Shares:
QR Code :
QR Code