สสส. พลิกโฉมเมืองดอกบัว รองรับประชาคมอาเซียน ปี 58

 

สสส. ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี พลิกโฉมเมืองดอกบัว เป็นเมืองต้นแบบการเรียนรู้เด็กและเยาวชนแห่งแรกของไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558

ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. และภาคีเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่อ เรียนรู้แบ่งปัน สร้างสรรค์สู่อาเซียน และพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

นางเพ็ญพันธ์ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว มีเป้าหมายให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนภายในปี 2557 โดยร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น จิตอาสา อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักนวลสงวนตัว ฝึกทักษะอาชีพ ซึ่งจะถอดบทเรียนการดำเนินงานในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแห่งแรก เพื่อสร้างองค์ความรู้และขยายผลสู่ระดับอาเซียน เพื่อสร้างความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

นางเพ็ญพันธ์ ยังได้กล่าวถึงสิ่งที่น่ากังวล คือ การไหลผ่านทางวัฒนธรรม อาจกระทบเด็กและเยาวชนบางกลุ่ม หากไม่ให้ความสำคัญเรื่องภูมิปัญญา หรือวัฒนธรรมอย่างจริงจัง วัฒนธรรมของไทยอาจจะสูญหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับวัฒนธรรมต่างๆหากไม่รู้เท่าทัน อาจไม่สามารถรักษาสิ่งดีๆที่มีไว้ได้

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ

 

Shares:
QR Code :
QR Code