สสส. ผนึก 19 องค์กร ชวนคนไทยร่วม “จองวัน” ทำดี

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


 


แฟ้มภาพ


สสส. ผนึก 19 องค์กรใหญ่ ชวนคนไทยร่วม “จองวัน” ทำ 365 วัน เป็นวันทำดี สร้างจิตอาสาให้เกิดทั้งแผ่นดิน


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ธนาคารจิตอาสา และโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ได้จัดงาน  “365 วัน ทำดี จิตอาสาพลังแผ่นดิน” โดยในงานมีการประกาศเจตนารมณ์การทำความดีของ 19 องค์กรทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และยังมีการแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทำงานอาสา การทำกิจกรรมอาสา Happy Dolls และ ถุงชายผ้าเหลือง โดย Happy Dolls Project เครือข่ายชีวิตสิกขา รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ ๙ แนวทางจิตอาสาพลังแผ่นดิน


สสส. ผนึก 19 องค์กร ชวนคนไทยร่วม “จองวัน” ทำดี thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึง โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน และเว็บไซต์ www.Palangpandin.com ว่า โครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงที่คนไทยเสียใจ และรู้สึกสูญเสียมากที่สุด แต่ความสูญเสียเหล่านั้น ก็ถูกแทนที่ด้วยพลังของจิตอาสาที่เกิดขึ้น ตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างมาตลอด 70 ปี


สสส. ผนึก 19 องค์กร ชวนคนไทยร่วม “จองวัน” ทำดี thaihealth


“ภาพที่ทุกคนเห็นในวันนั้น คือคนไทยจากทุกภาคส่วนพร้อมใจกัน รวมพลังมาทำประโยชน์ที่ท้องสนามหลวง และสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้พลังจิตอาสาเหล่านี้ขยายออกไป เป็นพลังทั้งแผ่นดิน ด้วยความที่ สสส. เป็นองค์กรที่เชื่อมั่นใน “เรื่องของการทำจิตอาสา” และ “พลังแห่งการทำดี” โดย สสส ส่งเสริมให้เกิดงานจิตอาสาในสังคมมากมาย มีตัวอย่างงานที่น้อมนำพระราชดำรัสและพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ เช่น งานจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  งานพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัครเพื่อการป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤติ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โครงการจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร นักรณรงค์ชวนคนงดเหล้า โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสา เฝ้าระวังภัยพิบัติชุมชน  ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา  เครือข่ายอาสาทำดีร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  กองกำลังอาสาสมัครภาคประชาชน CMS  ฯลฯ  นอกจากนี้ สสส. ยังจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสสส. ได้มีส่วนร่วม อาทิ โครงการรับบริจาคและคัดแยกยาช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลชายแดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "นับเราด้วยคน" กิจกรรม "วิ่งด้วยกันเต้นด้วยกัน" ที่ออกมาทำกิจกรรมกับคนพิการ รวมถึงการร่วมมือภาคีเครือข่ายบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพลังของจิตอาสาที่เราอยากให้เกิดขึ้นทั้งแผ่นดิน” ดร.สุปรีดา กล่าว


สสส. ผนึก 19 องค์กร ชวนคนไทยร่วม “จองวัน” ทำดี thaihealth


ด้าน ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา กล่าวว่า เว็บไซต์ palangpandin.com เป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดประสบการณ์งานอาสาสำหรับคนทั่วไป และองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาตนเอง และเชื่อมโยงโลก โดยในเว็บไซต์มีบริการ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ลงแรง 2) จองวัน และ 3) ปันของ และแบ่งหมวดงานอาสาเป็น 9 เส้นทางจิตอาสา ได้แก่ 1. ศาสนา ปฏิบัติธรรม 2. การศึกษา เรียนรู้ ฝึกอบรม 3. เด็ก เยาวชน สตรี 4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 5. ฟื้นฟูบูรณะ ก่อสร้าง 6. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 7. สุขภาพ และการสาธารณสุข 8. ศิลปะ วัฒนธรรม 9. เกษตร สัตว์เลี้ยง


เราอยากให้ทุกคนได้มีประสบการณ์งานอาสา โดยใช้เว็บไซต์ palangpandin.com  เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก โดยเฉพาะฟังก์ชั่น “จองวัน” ที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ได้นำวันสำคัญขององค์กรมาประกาศเป็นวันทำดีในเว็บไซต์ให้เต็มปฏิทินทั้ง 365 วัน ตามกำลังและความสนใจเฉพาะทางขององค์กร และบุคคล นอกจากนี้ ยังมีส่วนของการ “ปันของ” เป็นพื้นที่ให้องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ หรือโรงเรียน ใช้เพื่อประกาศขอรับบริจาคสิ่งของที่ต้องการ ให้อย่างถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา”ดร.สรยุทธกล่าว


สสส. ผนึก 19 องค์กร ชวนคนไทยร่วม “จองวัน” ทำดี thaihealth


สำหรับองค์กรตั้งต้นร่วมประกาศ 365 วันทำดี มี 19 องค์กร ได้แก่ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, บริษัท PwC ประเทศไทย, บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด, บริษัทเบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน),บริษัท แสนรู้ จำกัด มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์,มหาวิทยาลัยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอ็น), บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), การประปานครหลวง, สถาบันอาศรมศิลป์, โรงเรียนรุ่งอรุณ, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสสส.

Shares:
QR Code :
QR Code