สสส.ผนึกภาคี จัด “Story of Love” รักออกแบบได้

 

สสส.พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดปัญหาวัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศไม่ปลอดภัย และลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ด้านสุขภาพอนามัย มุ่งหวังเยาวชนรู้เท่าทันเรื่องเพศ สร้างความเข้าใจวัยโจ๋

 สสส.ผนึกภาคี จัด "story of love" รักออกแบบได้

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และองค์การแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ “story of love: รักออกแบบได้” ที่ลานดิจิทัล เกท เวย์ สยาม 

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส.

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. เปิดเผยว่า สสส.ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดปัญหาวัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศไม่ปลอดภัย และลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งภายในปี 2 ปีจากนี้จะเร่งขับเคลื่อนมาตราการต่างๆ อาทิ ผลักดันให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เพิ่มทักษะชีวิต โดยเน้นการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ลงให้ได้ 20% จากข้อมูลการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี กว่า 5 ล้านคน พบ 65% ขาดความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เยาวชนถึง 1.25 ล้านคน มีพฤติกรรมเสี่ยง และมีอัตราการคลอดบุตร เฉลี่ย 1.2 แสนราย/ปี หรือเฉลี่ยวันละ 336 คน ซึ่งเยาวชนอยากปรึกษาเรื่องเพศกับผู้ปกครองมากที่สุดรองลงมาคือเพื่อนสนิท และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ในความเป็นจริงเพื่อนมีบทบาทมากที่สุด การเสริมทักษะให้เด็กเยาวชน และผู้ปกครอง เข้าใจการสื่อสารเรื่องเพศ เพื่อป้องกันตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ

 สสส.ผนึกภาคี จัด "story of love" รักออกแบบได้

โดยในงานมีนิทรรศการสุขภาวะทางเพศจัดให้เหมาะสมกับวัยรุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพอนามัยมุมมองทางสังคม วัฒนธรรมไปพร้อมกัน นำไปสู่การคิด วิเคราะห์ ตระหนักถึงธรรมชาติของตนเอง ประกอบไปด้วย 6 โซน อาทิโซนความรักและความปรารถนา นำเสนอแง่มุมความรักทีหลากหลายและวิทยาศาสตร์กับความรัก เช่นฮอร์โมน เกี่ยวข้องกับระดับความรักอย่าไงร โซนความรู้เรื่องเพศศึกษา การให้กำเนิด และการคุมกำเนิด แสดงหุ่นจำลองการเปลี่ยนแปลงร่างกาย การปฏิสนธิ และเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code