สสส. ปลุกกระแสสุขภาพ “เพราะรักจึงผักนำ”

ที่มา : สสส.


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส. ปลุกเทรนสุขภาพ “เพราะรักจึงผักนำ” thaihealth


สสส. ปลุกกระแสสุขภาพ “เพราะรักจึงผักนำ” ชี้ผักช่วยกวาดสิ่งหมักหมมในลำไส้ แนะวิธีเลือกกิน “ผักตามฤดูกาล” ลดเสี่ยงสารเคมี


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ [email protected] กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว “เพราะรักจึงให้ผักนำ” ให้ผักนำความรักในเทศกาลแห่งความรัก ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ ผลักดันให้ผักนำ ภายในงานมีการสาธิตเมนู ผักทำง่าย…รักอร่อย พร้อมเปิดตัว MV เพลงเพราะรักจึงผักนำ เรียบเรียงและขับร้อง โดย สิงโต นำโชค หรือนายนำโชค ทะนัดรัมย์ นักร้อง นักแต่งเพลง


สสส. ปลุกเทรนสุขภาพ “เพราะรักจึงผักนำ” thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลแห่งความรัก สสส. อยากชวนคนไทยมอบสิ่งดี ๆ แก่คนที่เรารักด้วยการส่งเสริมการรับประทานผักมากขึ้น ให้ทุกมื้อมีผักนำ องค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่า การเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของประชากรโลกกว่า 5.2 ล้านคน เป็นผลมาจากการบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ (แนะนำให้บริโภคผักและผลไม้วันละ 400 กรัม) สสส. โดยแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ จึงได้รณรงค์ผ่านโครงการ “ผลักดันให้ผักนำ” เพื่อช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วยและการตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกี่ยวกับอาหาร ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยส่งเสริมมาตรการให้เกษตรกรปลูกผักปลอดภัยหรืออินทรีย์ เชื่อมโยงผลผลิตผ่านการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเข้าครัวโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2579


“สสส. สร้างความตระหนักผ่านการสื่อสารรณรงค์ในสังคม โดยพัฒนาเป็นชุดความรู้ ผลิตภาพยนตร์โฆษณาชุด “ผักนำ” สร้างการรับรู้ถึงการบริโภคอาหารที่ทุกมื้อควรมี ผักครึ่งจาน ส่วนอีกครึ่งจานเป็นคาร์โบไฮเดรทและโปรตีน และสื่อออนไลน์ 2 เรื่อง คือ ชุด “ผักบุ้ง” และ “กวางตุ้ง” พร้อมทั้งปฏิทินผักตามฤดูกาล ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานผักที่ปลอดภัยควรเลือก “ผักตามฤดูกาล ลดเสี่ยงสารเคมี” ผักที่เติบโตตามธรรมชาติ เกษตรกรไม่ต้องพึ่งสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงเพราะผักตามฤดูกาลมีความต้านทานโรคสูง” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว 


สสส. ปลุกเทรนสุขภาพ “เพราะรักจึงผักนำ” thaihealth


นางสาวสิรินทร์ยา พูลเกิด ผู้จัดการแผนงานนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ผลสำรวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย ปี 2562 พบว่า ส่วนใหญ่คนโสด คนที่มีการศึกษาตั้งแต่มัธยมขึ้นไป อายุ 15 ปีขึ้นไป มีโอกาสกินผักและผลไม้ไม่เพียงพอเพิ่มขึ้น 1.4 เท่า ขณะที่ผู้ชายกินผักน้อยเพิ่มขึ้น 1.32 เท่า เมื่อศึกษาลงไปถึงอาชีพพบว่า คนทำงานบริษัทมีโอกาสกินผักและผลไม้ไม่เพียงพอเพิ่มขึ้น 2.52 เท่า สำหรับคนที่กินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่แม่และภรรยาเป็นผู้หาผักและผลไม้เป็นหลัก ดังนั้น สะท้อนว่า คนที่เรารักเป็นคนสำคัญทำให้คนในครอบครัวได้กินผักและผลไม้เพียงพอในแต่ละวัน  ส่วนแหล่งที่ซื้อผักบ่อยที่สุดสำคัญที่สุด คือ ตลาดสด รองลงมาร้านขายของชำ และร้านรถเข็น หาบเร่


สสส. ปลุกเทรนสุขภาพ “เพราะรักจึงผักนำ” thaihealth


“จากผลการสำรวจยังพบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมการกินผักและผลไม้ กลุ่มกินผักผลไม้เพียงพอเน้นสนับสนุนนโยบายส่งเสริมให้คนไทยปลูกผักสวนครัวกินเอง ขณะที่กลุ่มที่กินผักและผลไม้ไม่เพียงพอสนับสนุนนโยบายด้านทำผักและผลไม้ให้ปลอดภัย และปลอดสารพิษ ส่วนมาตรการระดับบุคคลควรรณรงค์ให้ความรู้ กระตุ้นให้ตระหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่องการกินทั้งผักและผลไม้ให้เพียงพอต่อวัน รวมถึงการทำความสะอาดผักผลไม้ ส่งเสริมการกินผัก ส่งเสริมทักษะ การปลูกผักและผลไม้เองที่บ้าน  สำหรับมาตรการระดับสิ่งแวดล้อม ต้องเพิ่มการเข้าถึงผักผลไม้ทุกชนิด เพื่อเพิ่มการซื้อและการกินผักผลไม้ทุกขนาด ทั้งที่ตลาดสด ร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ สถานที่ทำงานในแหล่งที่ขายอาหารหรือให้บริการอาหาร ส่วนที่บ้านก็ปลูกผักผลไม้ ชวนกันปลูกผัก อยากเน้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินผักและผลไม้ เพราะให้ทั้งสุขภาพและความอร่อย” ผู้จัดการแผนงานนโยบายอาหาร กล่าว


สสส. ปลุกเทรนสุขภาพ “เพราะรักจึงผักนำ” thaihealth


ดร.สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า หนึ่งในข้อดีของการกินผัก คือ “ช่วยกวาดสิ่งหมักหมมในลำไส้” การบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมสุขภาพได้ การได้รับใยอาหาร หรือ ไฟเบอร์จากผักจะช่วยกวาดนำสิ่งหมักหมมที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ออกไป ช่วยส่งเสริมให้ระบบทางเดินอาหารสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ ลดอาการท้องผูก ป้องกันมะเร็งลำไส้ ริดสีดวงทวาร และลดการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร พร้อมทั้งมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น และยังมีประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลรักษาโรค


สสส. ปลุกเทรนสุขภาพ “เพราะรักจึงผักนำ” thaihealth


สสส. ปลุกเทรนสุขภาพ “เพราะรักจึงผักนำ” thaihealth


สสส. ปลุกเทรนสุขภาพ “เพราะรักจึงผักนำ” thaihealth


ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์โฆษณาในช่องทางออนไลน์ 2 เรื่อง คือ ชุด “ผักบุ้ง” และ “กวางตุ้ง” ปฏิทินผักตามฤดูกาล และสื่อรณรงค์ต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ ลดพุง ลดโรค สสส. www.thaihealthlifestyle.com 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ