สสส. ปรับกลยุทธ์สื่อสาร งดเหล้าเข้าพรรษา เน้นป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เจาะกลุ่ม เด็ก-ผู้หญิง สร้างตระหนัก ลดดื่มลดเสี่ยงโรค

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. ปรับกลยุทธ์สื่อสาร “งดเหล้าเข้าพรรษา” ในรอบ 20 ปี ชูแคมเปญป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ หลังธุรกิจเหล้าขยายเจาะกลุ่ม เด็ก-ผู้หญิง ชวนทุกเพศ ทุกวัย สร้างความตระหนัก ลดดื่ม-ลดเสี่ยงโรค


                   

                    น.ส.สุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. รณรงค์ภายใต้แคมเปญ งดเหล้าเข้าพรรษา มาตลอด 20 ปี เพราะการพักดื่ม 3 เดือนส่งผลดีต่อสุขภาพ จึงหยิบประเด็นที่เป็นข้อดีของการลด ละ เลิก ช่วง 3 เดือนมาใช้สื่อสาร จนสร้างแคมเปญคู่สังคมไทยในช่วงเข้าพรรษาได้สำเร็จ แต่วิถีใหม่แห่งการสื่อสารงดเหล้าปี 2566 มีการพลิกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงบริบท และสถานการณ์ปัญหานักดื่มมากขึ้น พบว่านักดื่มหญิงแม้จะไม่ได้ดื่มหนักเท่ากับผู้ชาย แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 1.7% ในปี 2554 เป็น 7.2% ในปี 2564 ผลจากตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เน้นเอาใจกลุ่มนี้มากขึ้น จูงใจ ด้วยผลิตภัณฑ์ เติมสี แต่งกลิ่นผลไม้ให้ดื่มง่าย การรับอิทธิพลภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ต่างประเทศ หรือแนวทางการตลาดที่ดึงตัวแทนของผู้หญิงรุ่นใหม่ ทำกิจกรรมสร้างการรับรู้แบรนด์ ทำให้เยาวชน และผู้หญิงตกเป็นนักดื่มหน้าใหม่ได้ง่าย การสื่อสาร สสส. จึงต้องปรับให้หลากหลายตรงกลุ่ม


                    น.ส.สุพัฒนุช กล่าวต่อว่า การสื่อสารสำหรับกลุ่มผู้หญิงจะเน้นเรื่องของสุขภาพมาก่อน โดยร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย ศึกษาผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ในนักดื่มหญิง พบความเสี่ยงหลายอย่าง เพราะผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มากกว่าผู้ชาย เป็นตัวสำคัญ หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกาย จะกระตุ้นให้มีโอกาสนำไปสู่โรคร้าย เป็นแนวคิดเริ่มต้นของแคมเปญนี้ ใช้วิธีเล่าเรื่องแบบสมัยใหม่ ไม่ทำประเด็นห้ามดื่ม แต่ใช้วิธีการสื่อสารให้เห็นถึงข้อมูลผลกระทบ สุดท้ายผู้รับสารเลือกที่ดื่ม หรือไม่ดื่ม ขึ้นอยู่การตัดสินใจของบุคคลนั้น ๆ ไม่ได้เป็นการลิดรอนสิทธิแต่อย่างใด


                   

                    “แคมเปญการสื่อสาร งดเหล้าในกลุ่มผู้หญิงเป็นโจทย์ที่ยาก และท้าทายอย่างมาก ต้องสื่อสารไม่ให้เกิดการตีความดูถูก ต่อว่า ลดคุณค่าความเป็นผู้หญิง สิทธิหญิงชายเท่าเทียมกัน ต้องไม่ถูกมองว่าเพราะเป็นผู้หญิงถึงห้ามดื่ม กว่า 1 เดือนที่ปล่อยแคมเปญนี้ออกไปในระดับพื้นที่ ภาคีเครือข่ายได้สะท้อนกลับมาในเชิงบวก ประชาชนได้มุมมองพูดถึงผลกระทบของนักดื่มด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพราะ สสส. ไม่เคยเปิดประเด็นสังคมผู้หญิงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากนัก จึงหวังอย่างยิ่งที่แคมเปญชุดนี้จะสานพลัง สื่อสารสุขสร้างการรู้เท่าทัน ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ทุกเพศ ทุกวัย ” น.ส.สุพัฒนุช กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code