สสส. ต่อยอด “อ่านสร้างสุขฯ” ปี 2 สร้างสังคมนักอ่าน

 

สสส. ต่อยอด “อ่านสร้างสุขฯ” ปี 2 สร้างสังคมนักอ่านเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ถอดบทเรียนความรู้ รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน หลังปีแรกสำเร็จการอ่าน-เขียนภาษาไทยของนักเรียนดีขึ้น

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานสนับสนุนกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 4 องค์กรหลักด้านการศึกษา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สานต่ออุดมการณ์สร้างชาติสร้างสังคมนักอ่าน เปิดตัว โครงการ “อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา” ปีที่ 2

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการ “อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี 1” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ เมษายน 2555 อย่างต่อเนื่อง ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหาร ครูปฏิบัติและแกนนำเยาวชนได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างหลากหลาย รวมถึงการส่งเสริมการอ่านในบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนและชุมชน มาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง เช่น การเล่าเรื่องจากภูมิปัญญา การผลิตสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น การสร้างอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 คน

“ที่น่าชื่นชมคือ ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนดีขึ้น จำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก หรืออ่านไม่คล่องลดลงมาก และเห็นความสำคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน นำการอ่านไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตถึง 90%” ทพ.กฤษดา กล่าว

ทพ.กฤษดา กล่าวต่อว่า ในปีนี้ทางโครงการได้ขยายผลสู่ปีที่ 2 ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างสถานศึกษาทั้งในปีที่ 1 และปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการศึกษา และนักเขียนชื่อดังเข้าร่วมสัมมนา อาทิ เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก พร้อมด้วย ฐาวรา สิริพิพัฒน์ (ดร.ป๊อป) เจ้าของงานเขียนวรรณกรรมเยาวชนชุดเดอะไวท์โรด และพัดชา อเนกอายุวัฒน์ ศิลปินนักร้องจากค่าย AF ร่วมพูดคุย

นอกจากนี้โครงการอ่านสร้างสุขฯ ยังได้จัดการประกวดโรงเรียนส่งเสริมการอ่านและยุวทูตการอ่านดีเด่น ซึ่งปรากฏผลดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1  ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนนารีนุกูล 2 สพม. 29 (อุบลราชธานี) และยังควบตำแหน่งยุวทูตการอ่านระดับมัธยมศึกษา โดยมี นางสาววิภาวดี  ศิริบูรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายปรเมษ คงประพันธ์  จากโรงเรียนบ้านน้ำฉา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นอกจากนั้นยังมีนักเรียนและหน่วยงานการศึกษาอีกมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ ทั้งนี้ติดตามการประกาศผลได้ทาง www.happyreading.in.th

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

Shares:
QR Code :
QR Code