สสส.ดึงแกนนำ 4 จังหวัด ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

 

สสส. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำ 4 จังหวัด เตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำ 4 จังหวัด มีทั้งภาคเหนือตอนล่าง คือ จ.พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย และ จ.เพชรบูรณ์ ที่โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายเจน รัตนเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดประชุม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนของตำรวจ, สสส. ปภ., นักเรียนนักศึกษาของแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้มีส่วนร่วมการดำเนินเสนอนโยบายเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแกนนำพี่เลี้ยงของภาคเหนือเพื่อทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำบทเรียนที่ดีของแต่ละจังหวัดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ

นายเจน กล่าวว่า ประเทศไทยมียอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่สูง ยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวจะมียอดผู้เสียชีวิตสูงขึ้น เนื่องจากประชาชนจะออกเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเร่งร่วมมือแก้ไข แต่ที่สำคัญคือประชาชนต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาท จึงเกิดความร่วมมือขึ้น โดยทาง สสส.ได้สนับสนุนนำแกนนำจาก 4 จังหวัด มาร่วมประชุมพัฒนาแนวทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นลดยอดผู้เสียชีวิตจากการเดินทางบนท้องถนน และเป็นการเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code