สสส.ชวนเยาวชนประชันไอเดียเจ๋งรับปิดเทอม

วิลาสินี อดุลยานนท์ รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผอ.สำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สสส.สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนเดือน ต.ค.นี้โดยจัดกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” รวบรวมพื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสมจากทั่วประเทศ เผยแพร่ผ่านทาง www.happyschoolbreak.com ให้เด็ก เยาวชนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ

นอกจากนี้ ยังเปิดโครงการ “ระดมไอเดียเจ๋ง สร้างสรรค์กิจกรรมปิดเทอม” โดยเชิญชวนเยาวชนอายุ 13-24 ปีส่งไอเดียกิจกรรมและวิธีดำเนินการ 5 ด้าน คือ 1.สนุกสุดมันกับกิจกรรมสร้างสรรค์ 2.ออกกำลังกายสร้างสรรค์สุขภาพ 3.ค่ายอาสากิจกรรมสุดฮิต 4.ฝึกอาชีพสร้างทักษะ และ 5.อารมณ์สร้างสรรค์พักผ่อนหัวใจ

สสส.ชวนเยาวชนประชันไอเดียเจ๋งรับปิดเทอม

ส่งเข้าประกวดทาง www.facebook.com/happyschoolbreak โดย 20 ไอเดียที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับทุนดำเนินการโครงการละ 20,000 บาท และนำมาจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค.

ทั้งนี้ ผลสำรวจวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน พบส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างพื้นที่กิจกรรมมากขึ้น คือ ลานกีฬา ลานสาธารณะ/ลานพักผ่อน และลานดนตรี ศิลปวัฒนธรรม

…เชื่อว่าโครงการระดมไอเดียเจ๋งฯ เป็นทางเลือกให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และต่อยอดนำมาทำได้จริง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code