สสส. ชวนสร้างจิตอาสา เยาวชน-บุคคลต้นแบบ กับ “หมอลำหุ่น” ที่มหาสารคาม

 

สสส. ชวนสร้างจิตอาสา เยาวชน-บุคคลต้นแบบ กับ “หมอลำหุ่น” ที่มหาสารคามสสส. ชวนสร้างจิตอาสา เยาวชน-บุคคลต้นแบบ กับ “หมอลำหุ่น” ที่มหาสารคาม

 

วันที่ 5-7 ตุลาคม 2555  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เชิญร่วมกิจกรรมสร้างกระบวนการจิตอาสา และเยาวชนต้นแบบ บุคคลต้นแบบ กับเยาวชนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ และโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายหมอลำหุ่น ณ วัดโพธาราม ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

โดยนางสาวชิตวัน  สมรูป ผู้รับผิดชอบโครงการ “หมอลำหุ่น… สื่อศิลปะฯ  เพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมเสพติดวัตถุนิยมในหมู่เยาวชน” กล่าวว่า โครงการหมอลำหุ่นฯ โดย กลุ่ม “ออมทอง” จ.มหาสารคาม ครั้งนี้เป็นการสร้างกระบวนการจิตอาสา และเยาวชนต้นแบบ บุคคลต้นแบบ กับเยาวชนที่โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โดยในกิจกรรมจะเป็นการกลับมารวมกันของสมาชิกที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้วทั้งจากโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง และโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง เพื่อมาร่วมด้วยช่วยกันซ่อมแซมและจัดศูนย์เรียนรู้ของวัดโพธารามที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้พร้อมใช้ได้และมอบเป็นสมบัติของชุมชนต่อไป

“ทั้งนี้ยังได้รวบรวมศิษย์เก่าหนังประโมทัย คณะเพชรอีสาน ที่กลุ่มคนละคอน ได้ริเริ่มก่อตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2551 ให้กลับมารื้อฟื้นวิชากับพ่อครูแม่ครูหนังประโมทัยอีกครั้ง และทำงานจิตอาสาร่วมกับเยาวชนทั้งสองโรงเรียนพร้อมกับ คณะ “เด็กเทวดา” จากโรงเรียนบ้านหนองโนใต้ ก่อนจะร่วมกันแสดงบนเวทีวัฒนธรรมและตลาดนัดศิลปะฯ ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดโพธาราม ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ด้วย”  นางสาวชิตวัน  สมรูป กล่าว

ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมบนเวทีที่จะเกิดขึ้นมีจะการแสดงจาก 5 โรงเรียน คือ หนังประโมทัย คณะเพชรอีสาน จากรร.ดงบังพิสัยฯ, หมอลำหุ่นเงา เรื่อง พระมาลัยโปรดเมืองนรก จาก รร.บ้านเขวาทุ่ง, การแสดงขับผญา ภูมิปัญญาชาวอีสาน จาก รร.บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง, ละครใบ้และหมอลำหุ่น จาก รร.บ้านหนองโนใต้ และ รร.นาดูนประชาสรรพ์ , การแสดงหนังประโมทัยจากศิลปินพื้นบ้าน คณะ ส.สำลี และเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านมาร่วมแสดงและถ่ายทอดศิลปะการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของอีสานให้เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจชม เป็นการสร้างการเรียนรู้และหนุนเสริมความเข้าใจในภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านที่มีในครั้งนี้ นำโดยพ่อสำลี จากคณะหนังประโมทัย ส.สำลี, พ่อทองจันทร์ ปลายสวน, แม่สี ปราชญ์ชาวบ้านจากหนองโนใต้ และท่านเจ้าอาวาสวัดโพธาราม โดยทั้งหมดนี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเวทีจุดประกายทำความเข้าใจ – สร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมเสพติดวัตถุนิยมในหมู่เยาวชนที่ผ่านมา โดยทำหน้าที่บุคคลต้นแบบผู้ส่งต่อภูมิปัญญา ประสบการณ์ และกระบวนการคิดในมุมมองของปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานสื่อศิลปวัฒนธรรม และสร้างกระบวนการจิตอาสา ปลุกสำนึกจิตวิญญาณชาวอีสานให้กับเยาวชน ทั้งนี้ยังมีนิทรรศการผลงานของเยาวชน, ลานตลาดนัดศิลปะฯ ของชุมชนบ้านหนองโนใต้และชุมชนดงบังด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-723-5301, 084-496-0306

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code