สสส.ชวนผู้สูงวัย ดูหนังด้วยกัน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส.ชวนผู้สูงวัย ดูหนังด้วยกัน thaihealth


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ Young Happy บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ดูหนังด้วยกัน” โดยมี นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. นำทีมชวนผู้สูงอายุ ดูหนังรอบพิเศษ ถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกในรอบหลายเดือน หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสมาพบปะ เจอหน้ากันอีกครั้ง


สสส.ชวนผู้สูงวัย ดูหนังด้วยกัน thaihealth


สสส.ชวนผู้สูงวัย ดูหนังด้วยกัน thaihealth


สสส.ชวนผู้สูงวัย ดูหนังด้วยกัน thaihealth


สสส.ชวนผู้สูงวัย ดูหนังด้วยกัน thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code