สสส. ชวนนิสิตร่วมกิจกรรมจิตอาสา

“สะอาดนอก สะอาดใน สะอาดใจ เพราะรู้จริง” อีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการรับน้องปลอดเหล้า ปี 2554 โดยมีนิสิตนักศึกษากว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเสถียรธรรมสถาน คลองชุมชน และกิจกรรมขนทรายเข้าวัด

สสส. ชวนนิสิตร่วมกิจกรรมจิตอาสา

จากสถานการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมา ทำให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมากมาย และหนึ่งในการเรียนรู้ที่เห็นชัดเจนคือ ‘การมีหัวใจของการเป็นผู้ให้’ เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชักชวนนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศมาร่วมกันสร้างหัวใจของจิตอาสาโดยการทำโครงการ cleaning camp  ‘สะอาดนอก สะอาดใน สะอาดใจ เพราะรู้จริง’ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยจะเป็นแคมป์ที่มิใช่เพียงการมากวาดถู แต่หมายถึงการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณธรรมของหัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งรูปธรรมของเราคือการทำสวนสมุนไพรที่รับประทานได้ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ 

ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดงานด้วยการเสวนาเพื่อสร้างหัวใจของการเป็นจิตอาสาในประเด็น ‘สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี ถ้าสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จะมีได้อย่างไร’ โดย รศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และ ข้าพเจ้า ซึ่งมีผู้สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังมากมาย 

รศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล คนเราล้วนเกิดมาทำให้โลกงดงามได้ แต่ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความงดงามในจิตใจ เราอาจจะพลาดพลั้ง เพราะบางขณะที่สติหย่อน หน้าก็จะงอ และเวลาหน้างอ ก็เป็นขยะแล้ว…ขยะไม่ได้หมายถึงเพียงของที่เราโยนทิ้ง แต่กายกรรม วจีกรรม เช่น การพูดหยาบคาย การเย้าแหย่ แต่คนอื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์ นั่นก็คือขยะ ขยะคือสิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะ เพราะฉะนั้น เวลาที่เราพูดกันถึงวิธีการที่เราจะ ‘สะอาดนอก สะอาดใน สะอาดใจ เพราะรู้จริง’ จึงเป็นการทำงานเชิงลึก เป็นมิติทางจิตวิญญาณที่ฉายโชนอยู่แล้ว

สิ่งที่เราทำกันนี้อาจจะไม่ใช่ big cleaning day แต่เป็น cleaning camp ที่ต้องสร้างกลไกของความเข้าใจและไม่ยัดเยียด ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเยาวชนทุกคนมาด้วยเรื่อง ‘ใจ’ ทั้งนั้น ฉะนั้น เราต้องเริ่มกลับมาหายใจอย่างอ่อนโยน แล้วตื่นตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันขณะ แค่นี้ลมหายใจของเราก็ไม่เป็นพิษต่อโลกใบนี้แล้ว แค่หายใจเข้า รู้ตัวทั่วพร้อมว่าขณะนี้เรามีสติอยู่ในขณะที่หายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกก็นำความรักและความเมตตาออกมาสู่โลก ลมหายใจเข้าของฉันคือความรักของต้นไม้ ออกซิเจนที่ได้ไปคือความรักจากต้นไม้ ถ้าคุณจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์ ทำไมคุณไม่คืนคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีความรักต่อโลกด้วยล่ะ”

สสส. ชวนนิสิตร่วมกิจกรรมจิตอาสา

รศ.ดร.สุชาติ ได้แสดงทัศนะว่า การทำงานอะไรก็ตาม ถ้าทำด้วยหน้าที่มันก็สักแต่ว่าได้ทำ เสร็จไม่เสร็จไม่รู้ แค่ทำตามหน้าที่ แต่ถ้าทำด้วยใจ จะมีความสุข เพราะเรามีความปรารถนาที่จะให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีและมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งโลก…จริงๆ แล้วภารกิจของ สสส. ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกายเท่านั้น เรื่องใจเป็นประเด็นสำคัญที่ สสส. สนับสนุน คือทำใจให้บริสุทธิ์  ที่สำคัญคือทำอย่างไรจึงจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้ อันนี้สำคัญ ทำอย่างไรจึงจะลดความทุกข์ ลดความกังวล ลดความเครียด เราต้องฝึกการให้กำลังใจกัน.. 

“อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเยาวชนที่เราใช้วิกฤติเป็นโอกาส นั่นก็คือ ขณะนี้เราได้โจทย์จากอุทกภัย เมื่อโจทย์อุทกภัยหรือปัญหาเกิดขึ้น เราได้โจทย์เป็นตัวอย่างว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเป็นตัวอย่างที่เราจะไปแก้ปัญหา ซึ่งขณะนี้ปัญหาของเราจะเล็กก็ไม่ใช่ จะใหญ่ก็ไม่ใช่ เราจะทำอย่างไร ถ้าอนาคตเราพบปัญหาอย่างนี้อีก เราจะแก้อย่างไร เราต้องแก้ที่ใจไว้ก่อน นั่นเป็นก้าวแรกโครงการที่เราจะเริ่มคือโครงการรับน้องปลอดเหล้า และปีนี้เราขยายเครือข่าย เพราะเราต้องการสร้างพลังเยาวชนให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของสังคม ให้สังคมรู้ ให้โลกรู้ว่า พลังเยาวชนเป็นพลังที่บริสุทธิ์” รศ.ดร.สุชาติ กล่าว

สสส. ชวนนิสิตร่วมกิจกรรมจิตอาสา สสส. ชวนนิสิตร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ข้าพเจ้าขอบคุณน้ำ เพราะถ้าน้ำไม่ท่วมเสถียรธรรมสถาน ข้าพเจ้าคงไม่เข้าใจคนที่ประสบกับภัยน้ำท่วมในมิติของความสูญเสีย แต่ไม่เสียศูนย์…น้ำมาเพื่อให้เมล็ดพันธุ์แห่งโพธิสัตว์ในใจเติบโตโดยแท้

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจจะสนับสนุนการปลูกสวนสมุนไพร เรายังคงเปิดรับสมุนไพรไม่จำกัดจำนวน โดยส่งไปได้ที่เสถียรธรรมสถาน (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2519-1119) และปีพุทธศักราช 2555 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ผู้ใดปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ผ่องใส ชีวิตที่มีคุณธรรม ซึ่งจะนำความสุขมาสู่ชีวิตตน ครอบครัว สังคม ประเทศ และโลกสืบไป ขอเชิญมาร่วม ฟังธรรม ชีวิตผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา จาก พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เวลา 20.00 น. ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ ในเวลา 23.00-00.30 น. (โดยทุกคนจะได้รับองค์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ไปบูชาที่บ้าน) และร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2555 เวลา 07.30 น.

“ธรรมสวัสดี”

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 

Shares:
QR Code :
QR Code