สสส.ชวนชมคอนเสิร์ตธรรมะ “โลกรอดเพราะกตัญญู”

อีกครั้งกับศิลปิน “จีวันแบนด์” หรือกลุ่มศิลปะเปิดจิต ได้จัดมหรสพทางวิญญาณ “คอนเสิร์ตจีวันแบนด์” นำความไพเราะของเสียงเพลงมาสอดแทรกคำสอนในพระพุทธศาสนา ยึดหลักคำสอนของสองศรีพระศาสนา อันหมายถึง “ท่านปัญญานันทภิกขุ และท่านพุทธทาส” มาทำเป็นเนื้อร้อง

สสส.ชวนชมคอนเสิร์ตธรรมะ  “โลกรอดเพราะกตัญญู”

หลังจากได้จัดคอนเสิร์ต “เพลงพุทธทาส” ต่อเนื่องมาแล้ว 5 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นคอนเสิร์ตธรรมะที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายใต้หัวข้อ “โลกรอดเพราะกตัญญู” เพื่อรำลึก 100 ปีชาตกาลท่านปัญญานันทภิกขุ และรำลึก 105 ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ และคาดหวังให้เพลงธรรมะช่วยสร้างสำนึกเรื่องความกตัญญูให้กับเด็กและเยาวชน

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้านไร่กาแฟ และบริษัทเอกชนอีกๆ อีกมากมายที่เห็นความสำคัญ

สสส.ชวนชมคอนเสิร์ตธรรมะ  “โลกรอดเพราะกตัญญู”

โดยมหรสพทางวิญญาณ คอนเสิร์ตจีวันแบนด์ “โลกรอดเพราะกตัญญู” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ ดินป่า จีวัน ที่เล็งเห็นความสำคัญของความกตัญญู ซึ่งถือเป็นบันไดขั้นแรกที่เป็นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างปกติสุข แต่เมื่อมองดูสังคมไทยทุกวันนี้กลับมีคนกตัญญูน้อยลงไปเรื่อยๆ กลายเป็นปัญหาที่เพิ่มพูนให้กับสังคมมากขึ้น

ดนตรีและบทเพลงที่ไพเราะจึงเป็นเสมือนสิ่งที่คอยกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและผู้ที่ได้รับฟังเกิดจิตสำนึกที่ดี ที่อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมนำไปสู่ทางที่ดีขึ้นได้

พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ ที่ปรึกษาโครงการกตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ เทศนาธรรมะเรื่องความกตัญญูว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีพระคุณต่อมนุษย์ ดังนั้นความกตัญญูจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ทุกคนพึงปฏิบัติ โดยหัวใจของความกตัญญูนั้นมีแต่ทำให้คนเราคิดและมองโลกในทางสร้างสรรค์ ทำให้เรามีคุณธรรมอยู่ในใจ ซึ่งถ้าเรานึกถึงบุญคุณ เราก็จะไม่มีวันทำลาย

“อนุโมทนาที่ยังนึกถึงหลักคำสอนของท่านปัญญานันทภิกขุ และท่านพุทธทาสภิกขุ สองศรีพระศาสนาที่อุทิศตนเผยแพร่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า  ในโอกาสที่จีวันแบนด์นำหลักคำสอนของทั้ง 2 ท่านมาทำเป็นเพลง ก็หวังว่าเพลงจะช่วยปลุกผู้คนให้เข้าถึงธรรมะ ให้เข้าใจหลักธรรมะ ที่เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างความกตัญญู การเป็นคนเต็มคนต้องมีสิ่งนี้” พระอาจารย์สุรศักดิ์กล่าว

ดินป่า จีวัน บอกว่า เพลงมีอิทธิพลต่อทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ก็คาดหวังว่าสิ่งที่จีวันแบนด์ได้ทุ่มเททำบทเพลงชุดโลกรอดเพราะกตัญญู อยากให้มีคนมาฟัง เพราะไม่มีอะไรสายเกินไปที่เราจะเริ่มต้นสะกดคำว่า “กตัญญู”

สสส.ชวนชมคอนเสิร์ตธรรมะ  “โลกรอดเพราะกตัญญู”

โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีกัลยาณมิตรเพื่อนศิลปินและศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์ทั้งสองท่าน อย่างแม่ชีศันสนีย์ กับบทเพลงจากหมู่บ้านพลัม คุณสุนทรี เวชานนท์ คุณอนุรุธ ว่องวานิช คุณวิลิต เตชะไพบูลย์ คุณพล ตัณฑเสถียร คุณมยุริญ ผ่องผุดพันธ์ คุณมีสุข แจ้งมีสุข คุณกุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ คุณลานนา คัมมินส์ คุณศันสนีย์ ศีตะปันย์ คุณโมนิก้า เมอลเลอร์ คุณนุภาพ สวันตรัจฉ์ คุณอิสริยา คูประเสริฐ คุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง (พิณแก้ว) คุณวีระพงษ์ ทวีศักดิ์ คุณเป้ สีน้ำ วงมาแตร์เดอีออเคสตร้า และเด็กๆ จีวันจูเนียร์

คอนเสิร์ตจะจัดขึ้น 2 รอบ ในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม ณ หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 14.00-17.30 น. นอกจากนี้ ก่อนถึงเวลาแสดงคอนเสิร์ตยังมีการจัดกิจกรรมจากกัลยาณมิตรหลายท่าน ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. อาทิ การอภิปรายการเลี้ยงลูกให้เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา โดยอาจารย์ฟูเฟื่อง อินทรสมบัติ การแสดงจากเด็กๆ โรงเรียนสัตว์สงวน

สสส.ชวนชมคอนเสิร์ตธรรมะ  “โลกรอดเพราะกตัญญู”

การเสวนาหัวข้อ “ถ้าไม่มีท่านทั้งสอง ก็ไม่มีเรา” โดยคุณวิโรจน์ ศิริอัฐ คุณสัมพันธ์ ก้องสมุทร และคุณนิคม เจตน์เจริญรักษ์ มีการบรรยาย “เดี่ยวกตัญญู” โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ การบรรยาย ”โลกรอดเพราะกตัญญู” โดย อ.ผาณิต กันตามระ และ อ.สุรวงศ์ วัฒนกุล และรายการ ”แสดงธรรมน้อมจิต” โดยพระครูใบฎีกา มณเฑียร มณฑิโร สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี พระครูสังฆกิจพิมล วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ วัดบางปลากด และศิลปินที่มาด้วยความกตัญญูอีกมากมาย

ผู้ที่สนใจเข้าชมคอนเสิร์ตจีวันแบนด์สามารถจองบัตรได้ที่กลุ่มศิลปินเปิดจิต โทรศัพท์ 08-4925-6155 และ 08-1256-2962 หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.g-oneband.com โดยราคาบัตรที่นั่งละ 650 บาท รายได้จากการจำหน่ายบัตรจะใช้ในโครงการนำเพลงธรรมะสู่เยาวชน และการผลิตจัดทำสื่อธรรมะให้กับโรงเรียนวัด และหน่วยงานด้านเยาวชนทั่วประเทศด้วย

ที่มา: เว็บไซต์ไทยโพสต์  

Shares:
QR Code :
QR Code