สสส.ชวนคนไทยสร้างชีวิตดีเริ่มที่ตัวเอง

ที่มา :  สยามรัฐ


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส.ชวนคนไทยสร้างชีวิตดีเริ่มที่ตัวเอง thaihealth


การเจ็บป่วยในปัจจุบันมักเกิดขึ้นจากพฤติกรรม วิถีชีวิต หรือไลฟ์สไตล์ที่นำมาสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCDs ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)พยายามเร่งสื่อสาร รณรงค์เพื่อนำคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.ระบุว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคNCDsจำนวนมาก และอัตราตายของคนไทยพบว่า75%มาจากการเสียชีวิตด้วยโรค NCDs ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น การแก้ปัญหาคือจะต้องปรับพฤติกรรม ซึ่งที่ผ่านมา สสส.ได้เดินหน้าชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ทั้งการเลิกเหล้า บุหรี่ หันมาออกกำลังกายมากขึ้น รับประทานผักผลไม้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งแนวโน้มถือว่าดีขึ้น และมีการช่วยให้เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ผ่านการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เช่น การออกกฎหมายต่างๆ เพื่อควบคุมสถานที่ห้ามดื่ม ห้ามจำหน่าย ห้ามสูบ มาตรการทางภาษี เพื่อให้ราคาแพงขึ้น การเข้าถึงยากขึ้น เป็นต้น


สสส.ชวนคนไทยสร้างชีวิตดีเริ่มที่ตัวเอง thaihealth

          "เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่18ของการมี สสส.ซึ่งเรามองว่าการจะสร้างสุขภาพที่ดีจะทำเป็นเรื่องๆ ไม่ได้ แต่จะต้องทำรวมกันเป็นแพ็กเกจ ดังนั้นในโอกาส 18 ปีของ สสส.จึงอยากชวนคนไทยมาตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ซึ่ง สสส.ได้รวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดมาจัดทำเป็นคู่มือชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรา และ108 วิธีสร้างเสริมสุขภาพดีที่ทุกคนทำได้เพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างแรงสนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ประสบความสำเร็จ"


ผู้จัดการกองทุน สสส.บอกว่าสสส.จะจัดงาน"ชีวิตดีเริ่มที่เรา" และแจกคู่มือดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่5-8ก.ย. 2562ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน A และจะเปิดให้ดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ สสส.ด้วย สาเหตุที่ต้องอัดแคมเปญใหม่และใหญ่เช่นนี้ดร.สุปรีดา ระบุว่า เพราะการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น มักจะเจออุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น อยากจะออกกำลังกาย แต่ยอมแพ้การตื่นเช้าเพื่อออกมาวิ่ง หรืออยากควบคุมอาหาร แต่ยอมแพ้การกินตามใจปาก ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่ต้องการได้เสียทีซึ่งคู่มือดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยผลักดันและบอกวิธีการที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้


สสส.ชวนคนไทยสร้างชีวิตดีเริ่มที่ตัวเอง thaihealth

          


ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส.แนะนำว่าการเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น ต้องมองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตตัวเอง ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปและสำรวจดูว่ามีสิ่งใดที่เราอยากทำให้ดีขึ้นหรือแก้ไขเมื่อเห็นแล้วให้ตั้งเป้าหมาย โดยไม่ต้องตั้งเป้า ในสิ่งที่ทำยากหรือไกลตัวแต่ให้ทำในสิ่งที่ง่ายก่อน เป็นความสำเร็จเล็กๆ แล้วไปให้ถึงจากนั้นค่อยยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ และต้องไม่ปรับสมดุลชีวิตมากเกินไปยกตัวอย่าง หากอยากเพิ่มกิจกรรมทางกายจะให้ตั้งเป้าหมายวิ่งให้ได้5กิโลเมตรเลยก็อาจจะไกลตัวเกินไป อาจลองตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนเช่น เพิ่มการเดินในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น อย่างเดิน ให้ได้วัน1หมื่นก้าวโดยอาจสำรวจว่าวิถีชีวิตของตัวเองเป็นอย่างไร สามารถเพิ่มการเดินในชีวิตเราตรงไหนได้หรือไม่ โดยที่ไม่ต้องปรับสมดุลชีวิตมากนัก หากทำได้และทำต่อเนื่องเป็นประจำก็จะประสบความสำเร็จและเมื่อทำได้ แล้วก็ยกระดับขึ้นไป เช่น เดินให้ได้2หมื่นก้าว หรือวิ่งให้ได้1กิโลเมตร ขยับเป้าหมายขึ้นไปเรื่อยๆ ในการสร้างสุขภาพที่ดี


อย่างไรก็ตาม ดร.ประกาศิต ระบุว่าหากมีเหตุให้ต้องผิดพลาดหรือยกเลิกเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้อย่าเสียใจหรือยอมแพ้เพราะเมื่อไรที่ยกเลิกไปเลยก็จะแพ้จริงๆ แต่ถ้าเรากลับเข้ามาใหม่ แปลว่ายังไม่แพ้เกมยังไม่จบ ขอให้ตั้งมั่นแล้วกลับเข้ามาได้ แต่การกลับเข้ามาเราต้องการเพื่อน ความรู้ และวิธีการ ซึ่ง สสส.มีคู่มือ108วิธีช่วยให้กลับเข้ามาได้ ซึ่งรวบรวมประเด็นสุขภาพง่ายๆ ใกล้ตัว8ประเด็น คือ1.การกินการขยับร่างกาย2.สร้างพื้นฐานใจให้เข้มแข็งนำไปสู่ชีวิตที่ดีทุกด้าน3.คุยกับเพศเรื่องลูก4.ความสัมพันธ์ในครอบครัว5.สร้างพลังจิตอาสา6.อุบัติเหตุ7.การดื่มเหล้า และ8.การสูบบุหรี่ ซึ่งแต่ละประเด็นจะมีคู่มือง่ายๆ จะเลิกบุหรี่ได้อย่างไร ติดการสังสรรค์ เพื่อนชวนจะปฏิเสธอย่างไร เป็นต้น


"การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาเราไปสู่การปรับเปลี่ยนการกระทำหรือพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดี สุขภาวะต่างๆ ที่ดีขึ้น ซึ่งองค์ความรู้หรือคู่มือเป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ จิตใจของเรา ที่ต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและสิ่งบั่นทอนที่จะทำให้เราต้องพ่ายแพ้ต่อความตั้งใจ และย้ำเลยว่า เมื่อเราตั้งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ แม้จะเจออุปสรรคจนทำได้ไม่ดี ไม่สำเร็จ ไปบ้าง แต่ขอให้เราไม่ยอมแพ้ยังคงตั้งมั่นที่จะทำตาม เราก็ยังไม่แพ้ ยังไม่ออกจากเกม เพราะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ซึ่งถือเป็นสโลแกนสำคัญของแคมเปญในครั้งนี้คือ ชีวิตดีเริ่มที่เรา และชนะในความแพ้ เพราะเราสามารถกลับมาชนะได้แม้จะพ่ายแพ้ไปก่อน แต่หากเรายกเลิกหรือยอมไปเลย เราจะพ่ายแพ้จริงๆ" ดร.ประกาศิต กล่าวตอนนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตให้สุขภาพกายใจดีขึ้นกินอาหารคลีนให้ได้มากขึ้น เลิกเนือยนิ่งแล้วลุกออกไปวิ่งให้ได้มากขึ้นลดการสูบบุหรี่ลงหรือเลิกขาดได้ยิ่งสุดยอดเพื่อคนในครอบครัวที่คุณรักฯลฯ ทั้งหมดอยู่ที่ใจ


ชีวิตที่ดีก็เริ่มที่เรา ไม่ได้มาจากใครเลย

Shares:
QR Code :
QR Code