สสส. จับมือ ยังแฮปปี้ จัดงาน “Eldergy Festival” สุขได้ ไม่แคร์อายุ บูสพลังเก๋า จุดประกายคุณค่า สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สุขได้ ไม่แคร์อายุ สสส. จับมือ ยังแฮปปี้ จัดงาน Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด เทศกาลเพื่อชาวสูงวัย เติมไฟทักษะอาชีพ จุดประกายคุณค่าในตัวเอง สื่อสารสุขสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ และลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

                    เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 ที่ Paradise Park ศรีนครินทร์ ชั้น 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด จัดงาน Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด กับคอนเซ็ปต์ “สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตนเองได้” นายณัฐพล เทศขยัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า จากโครงสร้างประชากรไทยปี 2565 มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 12.69 ล้านคน ทำให้ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ จะเห็นภาพครอบครัวที่มีการอยู่ร่วมกันหลายช่วงวัย ข้อมูลจากโครงการตัวแบบการปฏิบัติ และคุ้มครองผู้สูงอายุในสังคมไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบทัศนคติคนทุกช่วงวัยต่อการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการแสดงถึงความกตัญญู ส่วนเชิงลบเชื่อว่าผู้สูงอายุ ไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมได้ สสส. เล็งเห็นความสำคัญจึงสนับสนุนเครือข่าย ยังแฮปปี้ จัดพื้นที่กิจกรรมที่ครอบคลุมด้านสุขภาพ สังคม และปัญญา เช่น กิจกรรม นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานในผู้สูงอายุ เวิร์กช็อปสุขภาพ สังคม และความแตกต่างระหว่างวัย เสริมคุณค่า และกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางสังคมกับผู้สูงอายุ

                    “สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน สนับสนุนการดำเนินงานรองรับสังคมสูงวัยที่มีสุขอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ โดยใช้ข้อมูลความรู้จากงานวิชาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขับเคลื่อนในมิติต่างๆ เช่น สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ และชุดความรู้ สนับสนุนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม เสริมความเข้มแข็งของร่างกายเพื่อป้องกันการผลัดตกหกล้ม สร้างความมั่นคงทางรายได้ สร้างโอกาสทักษะอาชีพ เสริมด้านเทคโนโลยี เรียนรู้ระบบออนไลน์ในโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดตั้งธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ปรับสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัย และสถานที่สาธารณะ (Universal Design : UD) คาดหวังว่าทุกการขับเคลื่อน จะสร้างความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ มีความสนใจสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังของครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมต่อไป” นายณัฐพล กล่าว

                    นายธนากร พรหมยศ ประธานกรรมการบริหาร ยังแฮปปี้ กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงวัย กล่าวว่า เรื่องของสังคมสูงวัยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมาก แต่ความเข้าใจเชิงลึกในสังคมอาจยังมีไม่มากพอ และยังอยู่ในวงจำกัด ส่วนมากเป็นประเด็นที่ผู้สูงอายุป่วย ไม่แข็งแรง ต้องอยู่ติดเตียง ติดบ้าน แต่ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้น ยิ่งทำให้กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้มีการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตหลังเกษียณที่แตกต่างจากสมัยก่อน ซึ่งมีคล่องแคล่ว กระตือรือร้นขึ้นมาก เป็นโอกาสดีที่ยังแฮปปี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดงาน Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด เพื่อส่งเสริม และสร้างคุณค่าให้กับพี่ ๆ กลุ่มนี้ ทั้งการตามหาเป้าหมายใหม่ในชีวิต ผ่านการทำงานอดิเรกกับเพื่อนใหม่ ได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองผ่านการกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับโอกาสการจ้างงานอีกครั้งในวัยเกษียณ และส่งเสริมคุณค่าในตัวเองผ่านโครงการอาสาสมัครต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นในงานครั้งนี้

Shares:
QR Code :
QR Code