สสส.จับมือองค์กรงดเหล้า ชวนเที่ยวงานสงกรานต์ไร้น้ำเมา

หวังลดเหตุรุนแรงจากแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาล!!

 

 

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด สงกรานต์ สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮฮล์ ปี 2552 เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามของไทยต่อไป พร้อมกันนี้ได้มีการแห่ขบวนกลองยาว โดยมีตัวแทนศิลปินจากบริษัท rs นำโดย วงโปงลางสะออน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทขนส่ง จำกัด ร่วมขบวนรณรงค์เพื่อแจกสื่อประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย

 

            การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ จะเป็นการสร้างการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้จากงานวิจัยของเอแบคโพลล์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ ประชาชนคิดอย่างไรต่อรัฐบาลในประเด็นร้อนมาตรการห้ามขาย/ไม่ห้ามขายเหล้า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ร้อยละ 84.6 เห็นว่าการดื่มเหล้าเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.5 เห็นด้วยกับมาตรการห้ามขายเหล้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนที่กำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือตั้งใจจะไปเล่นน้ำในสถานที่ต่างๆได้เกิดการรณรงค์และสร้างความปลอดภัยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 

            กิจกรรมสงกรานต์ สนุก ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 – 15 เมษายน 2552        ในพื้นที่ดีดีกว่า 36 แห่งทั่วประเทศ อาทิ สวนสันติชัยปราการ, วัดอรุณฯ กรุงเทพมหานคร, ถนนข้าวสายต่างๆ 5 สาย คือ ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น, ถนนข้าวเม่า จ.มหาสารคาม, ถนนข้าวแช่ จ.ปทุมธานี, ถนนข้าวเปลือก จ.กาญจนบุรีและถนนข้าวทิพย์ จ.จันทบุรี

 

 

            นอกจากนี้ยังจัดขึ้นที่บริเวณรอบคูเมือง จ.เชียงใหม่, จ.สิงห์บุรี, หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, ถ.ขนมจีน จ.นครศรีธรรมราช ร่วมด้วยสมาคมไทยทรงดำและองค์การบริหารส่วนตำบลกว่า 20 แห่ง โดยแต่ละพื้นที่ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขและความสนุก รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นที่ที่จะช่วยให้คนในครอบครัวร่วมกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นและเป็นการเปิดพื้นที่ดีดีเพื่อสร้างสีสันและการแสดงออกของวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม   

 

  

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

update 08-04-52

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ