สสส.จัดตักบาตร-ฟังเทศน์

ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

 สสส.จัดตักบาตร-ฟังเทศน์

          น.พ.บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ อุทยานจตุจักร กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า สวนโมกข์กรุงเทพ จับมือกรุงเทพมหานคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมธรรมะในสวนตักบาตรวันเกิด ที่สวนวชิรเบญจทัศ อุทยานจตุจักร เป็นประจำทุกวันอาทิตย์แรกของแต่ละเดือน ทั้งนี้ หลังจากกิจกรรมธรรมะในสวนที่กรุงเทพมหานครกับสวนโมกข์กรุงเทพร่วมกันจัดและหยุดพักมาระยะหนึ่งนั้น ทุกวันอาทิตย์แรกของทุกเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป กิจกรรมธรรมะในสวนจะกลับมาอีกครั้งอย่างต่อเนื่องตลอดปี ประกอบด้วย การตักบาตรวันเกิดประจำเดือน, การสวดมนต์ ฟังและเสวนาธรรม, การนั่งสมาธิภาวนา และกิจกรรมมหรสพทางปัญญา ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป มีกำหนดการ 3 เดือนแรกจนถึงธันวาคมนี้ ดังนี้ วันที่ 5 อาทิตย์แรกของเดือนกันยายน พระธรรมวิมลโมลี และคณะสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ร่วมกับกลุ่มดนตรีเปิดจิต จีวันแบนด์ วันที่ 3 อาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม พระปัญญานันทมุนี วัดปัญญานันทารามร่วมกับดนตรีสร้างปัญญา นำพาสุขสู่สังคม

         

          วันที่ 7 อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) วัดสวนแก้ว ร่วมกับดนตรีสร้างปัญญา นำพาสุขสู่สังคม และกลุ่มสลึงกับ สสส. สำหรับวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคม ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคมนั้น จะจัดเป็นกิจกรรมทำบุญธรรมะในสวนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมตักบาตรวันเกิดประจำเดือน ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการเจริญสติและจิตตภาวนา รวมทั้งธรรมนันทนาการต่างๆ ได้ ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพตักบาตร หรือมีส่วนร่วมในการจัดงาน รวมทั้งจัดนำกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กวี หรือการแสดงที่น้อมนำสู่กุศลและการเจริญจิตตภาวนา สร้างเสริมสติปัญญา ติดต่อได้ที่ อาสาสมัครผู้ประสานงานกิจกรรมของหอฯ โทร. 08-6982-2600 โทรสาร.0-2936-2900 อีเมล  [email protected]

 

 

 

 

 

         

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

 

update : 06-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code