สสส. จัดงาน “วันเด็ก” เน้นเรียนรู้ ดูเพลิน เดินเพลิน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 


สสส. จัดงาน


สสส.เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กมีส่วนร่วมในงาน "วันเด็ก" ภายใต้แนวคิด "เรียนรู้ ดูเพลิน เดินเล่น" สนุกเต็มอิ่มกับกิจกรรมหลากหลาย เรียนรู้ห่างไกลโรคอ้วนกับนิทรรศการบ้านขนม เรียนทำขนม-อาหารเพื่อสุขภาพปราศจากน้ำตาล เล่นกีฬารูปแบบใหม่ต่อยอด Active Play ยิ่งเล่น ยิ่งฉลาด ยิ่งสุขภาพดี


สสส. จัดงาน


นางเบญจมาภรร์ ลิมปิยเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาพวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "เรียนรู้ ดูเพลิน เดินเพลิน" ซึ่งภายในงานเด็กๆ จะได้เรียนรู้ เพลินเพลิน กับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ประกอบด้วย เกมส์ชิงรางวัล วาดภาพระบายสี ทำขนมทาร์ตอ่อนหวานซึ่งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะต่างๆ และสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับเด็ก นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการคิดนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นผู้นำในการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้แก่เพื่อนวัยเดียวกัน และผู้ปกครองอีกด้วย


สสส. จัดงาน


นางเบญจมาภรณ์ กล่าวต่อว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะถือเป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ต้นแบบในการสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่เปิดโอกาสทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นลานกีฬา และลานกิจกรรมศิลปะของเด็ก เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดพฤติกรรมเสพติดหน้าจอ เล่นเกม หรือเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน ซึ่งขัดขวางพัฒนาการทางสมองและการเจิรญโตด้านร่างกาย ทำให้มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ขาดการออกกำลังกาย เสี่ยงภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน เพราะสิ่งแวดล้อมล้อมรอบตัวเต็มไปด้วยขนมคบเคี้ยว ของหวาน กิจกรรมต่างๆ ในงานไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการบ้านขนม "หวานซ่อนโรค" จะให้ความรู้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมปลอดภัย หรือกิจกรรม Fun(d) Sports for Kids กิจกรรมออกกำลังกายที่ต่อยอดจากแนวคิด Active Play ยิ่งเล่น  ยิ่งฉลาด ยิ่งสุขภาพดีด้วยการประยุกต์ออกมาในรูปแบบเกมเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากมีส่วนร่วมผนวกกับกระบวนการส่งเสริมให้เล่นร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ทักษะทางสังคมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2560 สำหรับบรรยากาศภายในงานมีพ่อแม่ผู้ปกครองสนใจพาบุตรหลายมาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะกว่า 1,500 คน ซึ่งเป็นไปอย่างสนุกสนานเพลินเพลินพร้อมได้รับความรู้มากมาย


สสส. จัดงาน

Shares:
QR Code :
QR Code