สสส. จัดกิจกรรม “ปิดเทอม เปิดชีวิต” ตะลุยทะเลพังงา

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สสส. จัดกิจกรรม “ปิดเทอม เปิดชีวิต” ตะลุยทะเลพังงา thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส. จัดกิจกรรม “ปิดเทอม เปิดชีวิต” Play & Learn พาเด็กคลองเตย-มอญ-ไทยภูเขา ตะลุยทะเลพังงา แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมมุสลิม เข้าใจในวิถีความต่าง ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์


เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ชุมชนเกาะยาว จ.พังงา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง และกลุ่ม Music Sharing จัดกิจกรรม ปิดเทอม เปิดชีวิต Play & Learn ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 โดยมีเด็กและเยาวชนแกนนำจากชุมชนคลองเตย เยาวชนมอญ กลุ่มชาวไทยภูเขา จ.สุรินทร์ และเยาวชนแกนนำในพื้นที่ชุมชนเกาะยาว รวม 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนจากหลากหลายพื้นที่ผ่านการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม การสื่อสารความเข้าใจวิถีมุสลิมผ่านงานศิลปวัฒนธรรม พัฒนาให้เด็กและเยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกการทำงานร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในพื้นที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา


สสส. จัดกิจกรรม “ปิดเทอม เปิดชีวิต” ตะลุยทะเลพังงา thaihealth


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า จากผลสำรวจของยูรีพอร์ต (U-Report) เรื่อง พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ในความเห็นของเด็กและเยาวชน จำนวน 1,882 คน ในช่วง ธ.ค. 2560 – ม.ค. 2561 พบว่า เยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไม่ค่อยปลอดภัย และ 35% คิดว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มีพื้นที่สร้างสรรค์น้อย และ 12% มองว่าไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์ เนื่องจากไม่ทราบช่องทางการเข้าถึง โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมใหญ่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่เด็กเยาวชนมีเวลาว่างมากจึงเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ดูโทรทัศน์ เล่นเกมมากเกินไป กินอาหารไม่มีประโยชน์ ไม่ออกกำลังกาย โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเฉพาะที่ขาดโอกาสในการมีสุขภาวะที่ดี การมีตัวตน ในสังคม และการเข้าไม่ถึงกิจกรรมสันทนาการที่มีประโยชน์ เช่น การเรียนดนตรี ดูหนังฟังเพลง วาดภาพสร้างงานศิลปะ เป็นต้น เนื่องจากมีข้อจำกัด หรือไม่ได้รับสิทธิและบริการต่างๆ เช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ ในสังคม สสส.จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้กับเด็กกลุ่มนี้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มเยาวชนที่หลากหลาย ณ ชุมชนเกาะยาว จ.พังงา ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนาการสร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ในช่วงปิดเทอมโดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เห็นคุณค่าในตนเอง สร้างมุมมองใหม่ ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมมุสลิมในพื้นที่ชุมชนเกาะยาว


สสส. จัดกิจกรรม “ปิดเทอม เปิดชีวิต” ตะลุยทะเลพังงา thaihealth


นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนสภากาชาดไทย การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด  การที่เยาวชนจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มาใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขของการปิดภาคเรียน ณ “เกาะยาว”  ซึ่งถือเป็นเกาะ 1 ใน 155 เกาะของ จ.พังงา เพราะสามารถทำนาปลูกข้าวเลี้ยงคนพังงาได้เกือบทั้งจังหวัด เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของชาวพังงา และมีการดำรงวิถีชีวิตวัฒนธรรมตามวิถีมุสลิมอย่างมีความสุข จึงนับว่า เกาะยาว เป็นพื้นที่ที่มีสุขภาวะเหมาะสม ให้เด็กๆ มาใช้ชีวิต สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและความอบอุ่นของครอบครัวมุสลิม เชื่อว่า สัมพันธภาพ ระหว่างเด็กๆ กับธรรมชาติและมวลมิตรที่นี่ จะเพิ่มประสบการณ์ “สุข” เติมเต็ม หัวใจให้เบิกบานไปอีกนานแสนนาน


ด้านนางสาวศิริพร พรมวงศ์ จากกลุ่ม Music Sharing ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าถึงกิจกรรมที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้ผ่านงานศิลปะและการให้เด็กได้สร้างจินตนาการผ่านการลงมือทำและใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างง่ายให้เด็กได้ตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กประกอบกับประสบการณ์ทางสังคมแบบกระบวนการกลุ่มและประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือง่ายๆ และเรียนรู้จากวัสดุต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ


สสส. จัดกิจกรรม “ปิดเทอม เปิดชีวิต” ตะลุยทะเลพังงา thaihealth


สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การเรียนรู้วิถีชีวิตประมงผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เฒ่าในชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ เช่น การทดลองหาหอยริมหาด การศึกษาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อจะลงเรือออกทะเลหาปลา เป็นต้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมมุสลิมผ่านคำสอนทางศาสนา การปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี อาทิ ข้อห้ามสูบบุหรี่ของชาวมุสลิม ทำไมมุสลิมไม่ทานหมู ทำไมผู้หญิงมุสลิมต้องคลุมหน้า เป็นต้น ซึ่งทางโครงการฯ คาดหวังว่า เมื่อกิจกรรมเหล่านี้จบลง เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์และเกิดการกระตุ้นพัฒนาการและทักษะชีวิต สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับปรุง ปรับใช้ และเปลี่ยนแปลงตนเอง สร้างการยอมรับและการมีตัวตนในสังคมต่อไป


ทั้งนี้ หากสนใจกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com หรือ Facebook: Happy Schoolbreak

Shares:
QR Code :
QR Code