สสส.จัดกิจกรรม ‘ธรรมชาติบำบัด’

เยียวยาครอบครัวจนท.รัฐผู้สูญเสีย

สสส.จัดกิจกรรม ‘ธรรมชาติบำบัด’ 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาคือ สะบ้าย้อย, เทพา, จะนะ และนาทวี ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 ทำให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ที่เป็นภรรยาและลูก

 

           โครงการสนับสนุนเครือข่ายครอบครัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พึ่งตนเองได้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐพัฒนาเครือข่ายครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้สูญเสียให้มีความเข้มแข็ง และฟื้นฟูสภาพจิตใจให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

 

          นางเอกจิตรา จันทร์จิตจริงใจ หัวหน้าโครงการสนับสนุนเครือข่ายครอบครัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูญเสียให้เข้าถึงสวัสดิการ รวมไปถึงดูแลปัญหาสภาพจิตใจ เพราะถึงแม้ว่าภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการดำรงชีวิต แต่ก็ยังมีปัญหาความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงสวัสดิการ และขาดการเยียวยาด้านจิตใจ.

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update: 24-12-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อภิชัย วรสิทธิ์ขจร

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ